ปัญหาเปิดประตูน้ำระบายน้ำท่วม

ปัญหาเปิดประตูน้ำระบายน้ำท่วม

ปัญหาเปิดประตูน้ำระบายน้ำท่วม

รูปข่าว : ปัญหาเปิดประตูน้ำระบายน้ำท่วม

ปัญหาเปิดประตูน้ำระบายน้ำท่วม สถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงในหลายจังหวัดขณะนี้ ได้ก่อให้เกิดกระแสความไม่พอใจในกลุ่มผู้ประสบภัยหลายจังหวัดมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะการเปิดประตูระบายน้ำในพื้นที่น้ำท่วมที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปอย่างล่าช้า และส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมสูงยิ่งขึ้น

ขณะนี้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลายจังหวัดเช่นที่ จ.ปราจีนบุรี  และ จ.อุทัยธานี เรียกร้องให้เปิดประตูระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมให้มากที่สุด เพราะเกิดความแตกต่างระหว่างพื้นที่หลังประตูน้ำและท้ายประตูน้ำที่ฝั่งหนึ่งถูกน้ำท่วมสูง แต่อีกฝั่งไม่ถูกน้ำท่วม จึงเกิดการตั้งคำถามว่าทำไมจึงไม่มีการเปิดประตูระบายน้ำไว้ก่อนที่จะเกิดเหตุน้ำท่วมสูงในพื้นที่ 
 
แหล่งข่าวในกรมชลประทานชี้แจงว่าปัจจุบันการจัดการน้ำด้วยการเปิด - ปิดประตูระบายน้ำทำได้ยากขึ้น เพราะการเปิดประตูระบายน้ำไปท่วมพื้นที่อื่นอาจทำให้เจ้าหน้าที่ถูกผู้ประสบภัยฟ้องร้องกับศาลปกครองอย่างเช่น คดีที่เกษตรกร จ.นครปฐม ฟ้องร้องกรมชลประทานให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการผันน้ำเข้าไปท่วมใน ต.บางระกำ และบางเลน จ.นครปฐม ซึ่งศาลพิพากษาให้กรมชลประทานแพ้คดี เพราะกรมชลประทานจัดการน้ำผิดพลาด ไม่มีการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีหนังสือแจ้งเตือนภัยไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดล่วงหน้า 
 
ขณะนี้ เจ้าหน้ากรมชลประทานจึงไม่กล้าตัดสินใจเปิดปิดประตูระบายน้ำเอง หากไม่ได้รับการสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย หรือ กบอ.


กลับขึ้นด้านบน