"รมว.กห."นำตุลาการศาลทหารถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

"รมว.กห."นำตุลาการศาลทหารถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

"รมว.กห."นำตุลาการศาลทหารถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

รูปข่าว : "รมว.กห."นำตุลาการศาลทหารถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะตุลาการศาลทหารกรุงเทพทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ พร้อมส่งมอบยุทโธปกรณ์จากผลงานวิจัยกระทรวงกลาโหมใช้สนับสนุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้ได้รับมอบพระราชอำนาจในการแต่งตั้งและถอดถอนตุลาการศาลทหารกรุงเทพ เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของตุลาการศาลทหารกรุงเทพ ประจำปี 2556 ที่ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม โดยมี พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการเหล่าทัพและนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

พล.อ.รัตนพันธุ์ โรจนะภิรมย์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ เป็นผู้กราบบังคมทูลถวายรายงานเบิกตุลาการศาลทหารเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ จำนวน 191 นาย โดยมี พล.อ.ทินกร สงวนศักดิ์โยธิน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในฐานะตุลาการศาลทหารอาวุโส เป็นผู้นำตุลาการศาลทหารกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนเข้ารับหน้าที่ตุลาการศาลทหารกรุงเทพ

จากนั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้เยี่ยมชมอาวุธยุทโธปกรณ์ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยโดยความร่วมมือของกระทรวงกลาโหมและกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ก่อนจะทำการส่งมอบผลงานวิจัยยุทโธปกรณ์เพิ่มเติม จำนวน 14 รายการ เช่น กล้องตรวจวัตถุต้องสงสัยใต้ท้องรถ กล้องมองกลางคืน เสื้อเกราะกันกระสุน หมวกป้องกันอันตรายจากสะเก็ดระเบิด ระบบกล้องรักษาความปลอดภัยประกอบลำแสงอินฟาเรดกำลังสูง และเครื่องรบกวนสัญญาณวิทยุสื่อสารที่ใช้จุดระเบิดแบบดิจิตอล เพื่อใช้สนับสนุนหน่วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยรวมวงเงินงบประมาณกว่า 13 ล้านบาท


กลับขึ้นด้านบน