"ม.ราชภัฏกำแพงเพชร"เตรียมเดินรณรงค์ให้ความรู้ผลกระทบเขื่อนแม่วงก์

"ม.ราชภัฏกำแพงเพชร"เตรียมเดินรณรงค์ให้ความรู้ผลกระทบเขื่อนแม่วงก์

"ม.ราชภัฏกำแพงเพชร"เตรียมเดินรณรงค์ให้ความรู้ผลกระทบเขื่อนแม่วงก์

รูปข่าว : "ม.ราชภัฏกำแพงเพชร"เตรียมเดินรณรงค์ให้ความรู้ผลกระทบเขื่อนแม่วงก์

คณาอาจารย์และนักศึกษา ม.ราชภัฏกำแพงเพชร รวมทั้งกลุ่มอนุรักษ์พืนป่าตะวันตก เตรียมเดินรณรงค์ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ถึงผลกระทบของการสร้างเขื่อนแม่วงก์ อย่างเป็นธรรม

คณาอาจารย์ และนักศึกษาโปรแกรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์พืนป่าตะวันตก ร่วมประชุมที่ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร เพื่อเตรียมจัดกิจกรรม เดินรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน ถึงผลดีและผลเสีย ของการสร้างเขื่อนแม่วงก์อย่างเป็นธรรม ในวันที่ 1 ต.ค.56

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา เกตุเจริญ อาจารย์โปรแกรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เผยว่าแผนบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล ส่วนใหญ่เป็นการลงทุน ก่อสร้างเขื่อน อ่างเก็บน้ำ และ ฟลัดเวย์ ซึ่งถือเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เพราะสาเหตุอุทกภัย มาจากป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำถูกทำลาย จึงจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องสร้างความรู้ให้ประชาชนเกิดจิตสำนึก ร่วมกันทำให้ต้นน้ำกลับมาสมบูรณ์ ซึ่งจะแก้ปัญหาภัยธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน


กลับขึ้นด้านบน