"น้ำท่วม"ศรีสะเกษ รุนแรงกว่าปี 54

"น้ำท่วม"ศรีสะเกษ รุนแรงกว่าปี 54

"น้ำท่วม"ศรีสะเกษ รุนแรงกว่าปี 54

รูปข่าว : "น้ำท่วม"ศรีสะเกษ รุนแรงกว่าปี 54

ฝนตกอย่างต่อเนื่องช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ในจ.ศรีสะเกษ คิดเป็นร้อยละ 30 ของปริมาณน้ำฝนตลอดทั้งปี ทำให้สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดศรีสะเกษรุนแรงกว่า ปี 2554 ซึ่งส่งผลต่อการบริหารจัดการน้ำของชลประทานจังหวัด ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษเริ่มคลี่คลายแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ยังเฝ้าระวังเพราะน้ำแม่น้ำมูลยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

น้ำจากลำห้วยสำราญ ที่เอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ 22 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เริ่มลดระดับลง 30-40 เซนติเมตร ผู้ประสบภัยบางส่วนเข้าไปสำรวจความเสียหาย และเก็บทรัยพ์สินภายในบ้าน แต่อิทธิพลของพายุทำให้มีฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ หลายคนจึงกังวลว่าระดับน้ำที่ท่วมจะเพิ่มสูงขึ้น

แม้ระดับน้ำท่วมจะเริ่มลดลง แต่ผู้ประสบภัยยังไม่สามารถกลับเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านของตนเองได้ เนื่องจากบางจุดระดับน้ำยังสูงกว่า 2 เมตร การเข้าออกยังต้องใช้เรือและรถยกสูง ชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ ระบุว่า น้ำจากตอนเหนือของจังหวัดที่ระบายลงลำห้วยสำราญมีปริมาณลดลง ทำให้สถานการณ์น้ำท่วมในเขตเมืองเริ่มคลี่คลาย แต่ขณะนี้ยังต้องเฝ้าระวังน้ำจากแม่น้ำมูลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ระดับน้ำมูลที่ฝายราษีไศลปัจจุบันอยู่ที่ 119 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลห่างจากจุดวิกฤติ 2 เมตร ขณะที่ มวลน้ำจากจ.สุรินทร์ที่จะไหลมาสมทบในอีก 3 วันจะส่งผลให้ปริมาณน้ำเลยจุดวิกฤตและล้นตลิ่ง ซึ่งชลประทานศรีสะเกษระบุว่า ขณะนี้เปิดประตูระบายน้ำทั้ง 7 บานของฝายราษีไศลเพื่อระบายน้ำลงพื้นที่ด้านล่าง เพราะหากแม่น้ำมูลล้นตลิ่งจะส่งผลให้การะบายน้ำที่ท่วมขังในเขตเมืองล่าช้า

ชลประทานจังหวัดศรีสะเกษยังระบุอีกว่า เหตุการณ์น้ำท่วมจังหวัดศรีสะเกษรุนแรงกว่าเมื่อ 2 ปีก่อน เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ระหว่างวันที่ 19 และ 20 กันยายน มากถึง 200 มิลลิเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของปริมาณน้ำฝนที่ตกตลอดทั้งปี แม้ว่าก่อนหน้านี้ชลประทานจะมีการพร่องน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำทั้ง 16 แห่ง แต่ปริมาณฝนที่มากทำให้อ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำเกินระดับกักเก็บ และเอ่อล้นไหลเข้าท่วมในพื้นที่ 20 อำเภอ จากทั้งหมด 22 อำเภอ ซึ่งขณะนี้มวลน้ำทั้งหมดอยู่ในเขตอ.เมือง ก่อนจะไหลลงแม่น้ำมูลที่จ.อุบลราชธานี


กลับขึ้นด้านบน