“ปลอดประสพ” เตรียมทำ EHIA โครงการเขื่อนแม่วงก์ฉบับใหม่

“ปลอดประสพ” เตรียมทำ EHIA โครงการเขื่อนแม่วงก์ฉบับใหม่

“ปลอดประสพ” เตรียมทำ EHIA โครงการเขื่อนแม่วงก์ฉบับใหม่

รูปข่าว : “ปลอดประสพ” เตรียมทำ EHIA โครงการเขื่อนแม่วงก์ฉบับใหม่

“ปลอดประสพ” เตรียมทำ EHIA โครงการเขื่อนแม่วงก์ฉบับใหม่ คณะอาจารย์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รวมทั้ง กลุ่มอนุรักษ์พืนป่าตะวันตก เตรียมเดินรณรงค์ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ถึงผลกระทบของการสร้างเขื่อนแม่วงก์ อย่างเป็นธรรม ขณะที่ล่าสุด นายปลอดประสพ สุรัสวดี ในฐานะประธาน กบอ. บอกว่าเตรียมจัดทำรายงานอีเอชไอเอ (EHIA) โครงการเขื่อนแม่วงก์ฉบับใหม่

คณะอาจารย์ และ นักศึกษาโปรแกรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์พื้นป่าตะวันตก ร่วมประชุมที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร เพื่อเตรียมจัดกิจกรรม เดินรณรงค์ให้ความรู้ แก่ประชาชน ถึงผลดี-ผลเสีย ของการสร้างเขื่อนแม่วงก์อย่างเป็นธรรม ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้

ผศ.อนุชา เกตุเจริญ อาจารย์โปรแกรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระบุว่า แผนบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล ส่วนใหญ่เป็นการลงทุน ก่อสร้างเขื่อน อ่างเก็บน้ำ และฟลัดเวย์ ซึ่งถือเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เพราะสาเหตุอุทกภัย มาจากป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำถูกทำลาย จึงจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องสร้างความรู้ให้ประชาชนเกิดจิตสำนึก ร่วมกันทำให้ต้นน้ำกลับมาสมบูรณ์ ซึ่งจะแก้ปัญหาภัยธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน

และหลังจากมีทั้งกระแสคัดค้านและสนับสนุนการสร้างเขื่อนแม่วงก์ ปรากฎเป็นข่าวอย่างเข้มข้น ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ล่าสุด นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) เตรียมจัดทำรายงานอีเอชไอเอ (EHIA) ฉบับใหม่ ที่เน้นการระบายน้ำท่วมเป็นหลัก โดยคาดว่า จะเริ่มทำรายงานฉบับใหม่ หลังการทำประชาพิจารณ์โครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาทแล้วเสร็จ


กลับขึ้นด้านบน