รมว.อุตสาหกรรม มั่นใจความพร้อมป้องกันน้ำท่วมในนิคมอุตสาหกรรม

รมว.อุตสาหกรรม มั่นใจความพร้อมป้องกันน้ำท่วมในนิคมอุตสาหกรรม

รมว.อุตสาหกรรม มั่นใจความพร้อมป้องกันน้ำท่วมในนิคมอุตสาหกรรม

รูปข่าว : รมว.อุตสาหกรรม มั่นใจความพร้อมป้องกันน้ำท่วมในนิคมอุตสาหกรรม

รมว.อุตสาหกรรม มั่นใจความพร้อมป้องกันน้ำท่วมในนิคมอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะลงพื้นที่จ.ปราจีนบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มั่นใจความพร้อมป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรม 5 แห่ง ในพื้นที่จ.ปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยา

นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวภายหลังเดินทางลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร จ.พระนครศรีอยุธยา ว่าได้ประสานความร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นกับนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 5 แห่ง โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ที่แนวคันกั้นน้ำมีความคืบหน้าเพียงร้อยละ 30 เท่านั้น ซึ่งได้สั่งการให้ กนอ.เฝ้าระวังเป็นพิเศษและเตรียมมาตรการรองรับ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุน

 
ขณะที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม สหรัตนนคร บริษัท สหรัตนนคร จำกัด ในฐานะผู้ร่วมพัฒนานิคมอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการกว่า 46 ราย ร่วมกันเตรียมพร้อมในแนวทางการป้องกันไว้แล้ว พร้อมทั้งซักซ้อมแผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินหากเกิดอุทกภัย โดยวางแนวป้องกันโดยรอบถนนระยะทาง 32 กิโลเมตร ซึ่งมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง เฉลี่ยประมาณ 6 - 6.7เมตร
 
ส่วนแนวถนนด้านหน้านิคมอุตสาหกรรมฯ ได้ปรับพื้นให้มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง 8 เมตร 20 เซนติเมตร ซึ่งหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จะปิดประตูระบายน้ำ และท่อลอด ตลอดแนวถนน 32 กิโลเมตร เพื่อป้องกันน้ำเข้าท่วมพื้นที่ และชุมชนโดยรอบกว่า 2,000 ครัวเรือน
 
ขณะที่ในวันนี้ (27 ก.ย.56) กรมโรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จ.ปราจีนบุรี ซึ่งมีอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยง 2 แห่ง ได้แก่ สวนอุตสาหกรรม 304 และสวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์ กบินทร์บุรี โดยเฉพาะสวนอุตสาหกรรม 304 น้ำได้ท่วมบริเวณถนนทางเข้าในฝั่งที่เป็นโรงงานผลิตช่วยนถยนต์ ซึ่งเป็นส่วนเก็บสารเคมีที่เป็นพิษ จึงเป็นจุดที่น่าเป็นห่วง ส่วนสวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์ กบินทร์บุรี ขณะนี้น้ำเอ่อล้นในฝั่งของลานตกตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย แต่ในส่วนบ่อบำบัดน้ำเสียยังปลอดภัย ซึ่งกรมโรงงานจะประสานไปยังการนิคมอุตสาหกรรมนำเขื่อนกั้นเคลื่อนที่มาวางแนวป้องกันจุดนี้ เพื่อไม่ให้น้ำเสียไหลเข้าพื้นที่ไร่นาของประชาชน
 


กลับขึ้นด้านบน