ค้านสร้างสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.เพชรบูรณ์ แห่งใหม่ หวั่นสภาพคล่องทางการเงินตก

ค้านสร้างสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.เพชรบูรณ์ แห่งใหม่ หวั่นสภาพคล่องทางการเงินตก

ค้านสร้างสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.เพชรบูรณ์ แห่งใหม่ หวั่นสภาพคล่องทางการเงินตก

รูปข่าว : ค้านสร้างสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.เพชรบูรณ์ แห่งใหม่ หวั่นสภาพคล่องทางการเงินตก

ค้านสร้างสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.เพชรบูรณ์ แห่งใหม่ หวั่นสภาพคล่องทางการเงินตก สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.เพชรบูรณ์ รวมตัวกันเรียกร้องให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ ชี้แจงเรื่องการซื้อที่ดิน และการสร้างอาคาร เนื่องจากเกรงว่า การสร้างอาคารหลังใหม่ อาจส่งผลให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขาดสภาพคล่องตัวในการปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิก

ตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 และ เขต 3 ประมาณ 100 คน เดินทางไปที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เพื่อยื่นหนังสือให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูออกมาชี้แจงเรื่องการซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ แทนอาคารหลังเก่า เนื่องจากเกรงว่า จะส่งผลกระทบทำให้ขาดสภาพคล่องในการปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิก

ขณะที่คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.เพชรบูรณ์ ยืนยันว่า สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี้ก่อตั้งและเปิดดำเนินธุรกิจมาถึง 56 ปี มีเงินหมุนเวียนกว่า 10,000 ล้านบาท และมีกำไรกว่า 300 ล้านบาท จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าสถานะทางการเงินของสหกรณ์มีความมั่นคง

ต่อมากลุ่มตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.เพชรบูรณ์ ได้เดินทางไปที่ ศาลากลาง จ.เพชรบูรณ์ เพื่อยื่นหนังสือต่อ นายจิรายุทธ วัฒจนะรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ตรวจสอบการบริหารงาน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์


กลับขึ้นด้านบน