นำร่องปรับวิธีให้ความรู้ป้องกันวัยรุ่นท้องไม่พร้อม

นำร่องปรับวิธีให้ความรู้ป้องกันวัยรุ่นท้องไม่พร้อม

นำร่องปรับวิธีให้ความรู้ป้องกันวัยรุ่นท้องไม่พร้อม

รูปข่าว : นำร่องปรับวิธีให้ความรู้ป้องกันวัยรุ่นท้องไม่พร้อม

นำร่องปรับวิธีให้ความรู้ป้องกันวัยรุ่นท้องไม่พร้อม วันนี้ (28 ก.ย.) เป็นวันสากลเพื่อการเข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย ขณะที่ปีนี้ มีรายงานการเสียชีวิตของผู้หญิงทั่วโลกกว่า 47,000 คน เพราะเลือกยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัยอย่างการทำแท้ง เช่นเดียวกับวัยรุ่นไทย ซึ่งเป็นอีกกลุ่มเสี่ยง ที่หน่วยงานรัฐยอมรับว่า ที่ผ่านมาการให้ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันกับเยาวชนยังไม่เพียงพอ

การพูดคุยเรื่องเพศอย่างเป็นกันเอง ใช้คำเข้าใจง่าย ตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมา รวมถึงสอดแทรกแนวคิดด้านความเชื่อที่คุ้นเคยกับภาพลักษณ์ในสื่อต่างๆ เป็นวิธีการนำเสนอภายใต้กิจกรรมที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ความรู้เยาวชน เรื่องเพศศึกษาที่ปลอดภัย และลดความเสี่ยงการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

การทำแท้งเป็นหัวข้อสำคัญของกิจกรรม มีทั้งการใช้ภาพวิดีทัศน์อธิบายขั้นตอน และอันตรายจากการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ถูกต้อง และถ่ายทอดประสบการณ์สู่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป้าหมายนำร่อง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษากว่า 2,000 คน ของโรงเรียนเบญจะมะมหาราช  จ.อุบลราชธานี รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่

นักเรียนบางส่วน มองว่าพวกเขาสามารถใช้เทคโนโลยี เข้าถึงแหล่งข้อมูลเรื่องเพศศึกษาได้ง่ายกว่า เมื่อเทียบกับหลักสูตรในชั้นเรียนสัปดาห์ละ 1 คาบ จึงไม่เพียงพอจะแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและการทำแท้งของกลุ่มวัยรุ่นได้

สพฐ.ยอมรับว่าการป้องกัน และลดจำนวนนักเรียนท้องไม่พร้อมไม่ประสบความสำเร็จ ทั้งการให้ความรู้ที่ถูกต้อง และสร้างจิตสำนึก ขณะที่มาตรการของภาครัฐกรณีนักเรียนหญิงตั้งครรภ์ ก็ไม่สามารถใช้ได้จริง

ในมุมมองของผู้เข้าร่วมกิจกรรมความพร้อมของการมีเพศสัมพันธ์และมีลูก ยังต้องพิจารณาเงื่อนไขทั้งสภาพเศรษฐกิจ ความสามารถในการเลี้ยงดูลูก รวมถึงการยอมรับของสังคมด้วย

มีรายงานตัวเลขผู้หญิงกว่า 21 ล้านคน ทั่วโลกที่ยุติการตั้งครรภ์อย่างไม่ปลอดภัย และกว่า 47,000 คนต้องเสียชีวิต แต่ละประเทศอนุญาตให้แพทย์ทำแท้งหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมมีบุตร จากสาเหตุแตกต่างกัน ขณะที่ในประเทศไทย ยึดตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ อย่างการถูกล่วงละเมิดทางเพศจนตั้งครรภ์ หรือการตั้งครรภ์นั้นทำให้แม่และทารกเสี่ยงต่อการป่วย, พิการ หรือเสียชีวิต


กลับขึ้นด้านบน