UNSC มีมติ "ทำลายอาวุธเคมี" ของซีเรีย 1,000 ตัน-เริ่มสัปดาห์หน้า

UNSC มีมติ "ทำลายอาวุธเคมี" ของซีเรีย 1,000 ตัน-เริ่มสัปดาห์หน้า

UNSC มีมติ "ทำลายอาวุธเคมี" ของซีเรีย 1,000 ตัน-เริ่มสัปดาห์หน้า

รูปข่าว : UNSC มีมติ "ทำลายอาวุธเคมี" ของซีเรีย 1,000 ตัน-เริ่มสัปดาห์หน้า

UNSC มีมติ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ "ยูเอ็นเอสซี" (UNSC) มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ทำลายคลังอาวุธเคมีของซีเรีย ซึ่งคาดว่ามีมากถึง 1,000 ตัน โดยจะเริ่มการทำลายในสัปดาห์หน้า

นายบัน คี มุน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติหรือยูเอ็น แถลงว่าการลงมติของยูเอ็นเอสซีในครั้งนี้ถือเป็นครั้งประวัติศาสตร์ เป็นความหวังแรกของชาวซีเรียที่เฝ้ารอมานาน มติดังกล่าวจะมีผลให้ยูเอ็นสามารถเริ่มกระบวนการทำลายอาวุธเคมีของซีเรียที่มีอยู่ประมาณ 1,000 ตัน ให้แล้วเสร็จภายในกลางปีหน้า โดยคาดว่าจะเริ่มงานได้ในสัปดาห์หน้า

 
อย่างไรก็ดี ยังมีรายละเอียดบางประการที่รัสเซียและสหรัฐฯยังเห็นแย้งกันอยู่ได้แก่การบังคับใช้มาตรา 7 ตามกฏบัตรของยูเอ็น ที่กำหนดให้ยูเอ็นสามารถใช้กำลังทางทหารหรือกระทำการใดๆ เพื่อรักษาไว้ซึ่งสันติภาพ โดยรัสเซียไม่เห็นด้วยกับมาตรานี้ ดังนั้นในกรณีที่ซีเรียไม่ยอมปฏิบัติข้อตกลงที่ตกลงไว้กับนานาชาติ ทางยูเอ็นเอสซีจะต้องร่วมกันลงมติอีกครั้ง เพื่อพิจารณาทางเลือกในการใช้กำลังทางทหารกับซีเรีย


กลับขึ้นด้านบน