ธ.ก.ส. ขยายเวลาชำระหนี้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอีก 1 ปี

ธ.ก.ส. ขยายเวลาชำระหนี้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอีก 1 ปี

ธ.ก.ส. ขยายเวลาชำระหนี้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอีก 1 ปี

รูปข่าว : ธ.ก.ส. ขยายเวลาชำระหนี้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอีก 1 ปี

ธ.ก.ส. ขยายเวลาชำระหนี้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอีก 1 ปี ธ.ก.ส. ขยายเวลาชำระหนี้ให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมออกไปอีก 1 ปี พร้อมจัดสรรเงินกว่า 70 ล้านบาทเพื่อซ่อมแซมบ้านเรือน และอุปกรณ์การเกษตรที่เสียหาย

จากการสำรวจพื้นที่น้ำท่วมรวม 27 จังหวัด พบพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 917,538 ไร่ ,บ่อเลี้ยงปลาและเลี้ยงกุ้ง 171 บ่อ ในจำนวนนี้ เป็นลูกค้าของธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวน 14,082 ครัวเรือน เสียหาย 18,770 ไร่ คิดเป็นเงิน 1,623 ล้านบาท

 
นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า หากผลผลิตการเกษตรได้รับความเสียหายร้ายแรงเกินกว่าร้อยละ 50 ก็จะขยายระยะเวลาการชำระหนี้ให้เกษตรกรออกไป 1 ปี โดยไม่คิดเบี้ยปรับ และสามารถของกู้ใหม่เพื่อนำไปฟื้นฟูการผลิตได้
 
นอกจากนี้ ยังจัดสรรงบประมาณไปยังสาขา ธ.ก.ส. จังหวัดละ 1 ล้านบาท รวม 77 ล้านบาท เพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือเฉพาะหน้า และเงินช่วยเหลือ กรณีผู้นำครอบครัวเสียชีวิต หรือบ้านพังเสียหายไม่สามารถอยู่อาศัย อีกรายละ 2 หมื่นบาท รวมทั้งกรณีเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นในครัวเรือนเสียหาย อีกรายละ 2,000 บาท
 
ขณะเดียวกันได้ประสานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สถาบันอาชีวศึกษา บริษัทผู้จำหน่ายเครื่องจักรกลทางการเกษตร ออกช่วยเหลือและซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตรตามจุดต่างๆ ทั้งนี้ หากผลสำรวจพบว่า เกษตรกรมีความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือมากกว่านี้ ก็เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป


กลับขึ้นด้านบน