ส่งหลินปิงไปเลือกคู่ประเทศจีน

ส่งหลินปิงไปเลือกคู่ประเทศจีน

ส่งหลินปิงไปเลือกคู่ประเทศจีน

รูปข่าว : ส่งหลินปิงไปเลือกคู่ประเทศจีน

ส่งหลินปิงไปเลือกคู่ประเทศจีน หลินปิง ลูกแพนด้าเพศเมีย ที่เกิดจาก ช่วงช่วง และ หลินฮุ่ย ทูตสันถวไมตรี ระหว่างไทย และจีน นอกจากจะเป็นแพนด้าตัวแรกที่เกิดในไทยแล้ว ยังช่วยให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่ มากถึง 2.5 ล้านคน ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา สร้างรายได้กว่า 100 ล้านบาท ความน่ารักของแพนด้ายังทำให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มแฟนคลับแพนด้า เพื่อติดตามหลินปิง รวมทั้งวันนี้ ที่หลินปิง ถูกส่งไปเลือกคู่ที่ประเทศจีน ก่อนจะกลับมาอยู่ในประเทศไทยต่ออีก 15 ปี

แฟนคลับหลินปิง แพนด้าในสวนสัตว์เชียงใหม่ ช่วยกันปลอบโยนเพื่อนสมาชิกระหว่างร่วมส่งหลินปิงกลับไปเลือกคู่ที่นครเฉินตู ของสาธารณรัฐประชาชนจีน บริเวณท่าอากาศยานนานาชาติ จ.เชียงใหม่
 
ความน่ารักของ หลินปิง ลูกแพนด้า ที่บรรดาแฟนคลับได้เห็นพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ 4 ปีก่อน ทำให้เกิดความผูกพันอย่างลึกซึ่ง และแม้ว่าหลินปิงเดินทางกลับมาพร้อมคู่ในอีกประมาณ 1 ปีข้างหน้า แต่หลายยืนยันที่จะเดินทางไปเยี่ยมหลินปิงระหว่างที่อาศัยอยู่ในเมืองจีน
 
หลินปิง เป็นลูกแพนด้าที่เกิดจากการผสมเทียมระหว่าง ช่วงช่วง และ หลินฮุ่ย ทูตสันถวไมตรีระหว่างไทย และจีน ซึ่งเดินทางมาอยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยคณะทีมงานเฉพาะกิจจากประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ประเทศจีนให้คำปรึกษาในการผสมพันธุ์ทั้งแบบธรรมชาติ และการผสมเทียมหลายครั้ง 
 
จนเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 หลินฮุ่ย จึงให้กำเนิดแพนด้าน้อย น้ำหนักแรกเกิด 235 กรัม สร้างความยินดีแก่ทีมงาน และชาวไทย เพราะถือเป็นแพนด้าตัวแรกของโลกที่เกิดในประเทศเขตศูนย์สูตร นอกฤดูผสมพันธุ์ของหมีแพนด้า ก่อนจะมีการประกวดตั้งชื่อแพนด้าน้อย และให้ประชาชนลงคะแนนผ่านทางไปรษณียบัตร โดย หลินปิง ซึ่งมีความหมายว่า ป่าเมืองหนาว หรือป่าแห่งสายน้ำปิง เป็นชื่อที่คนไทยลงคะแนนให้เป็นอันดับ 1 มากถึง 13 ล้านฉบับ
 
ประเทศจีนใช้ แพนด้า เป็นทูตสันถวไมตรี กับหลายประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรีย เยอรมัน ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ โดยแพนด้าแต่ละคู่จะอยู่ในประเทศนั้นๆ เป็นระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมามีเพียงประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศไทยเท่านั้นที่ประสบความสำเร็จในการขยายพันธุ์แพนด้า
 
หลินปิง ครบสัญญาอยู่ในประเทศไทย 4 ปี เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา แต่รัฐบาลไทยได้เจรจาเพื่อขอให้ หลินปิง อยู่ในประเทศไทยต่อไปอีก 15 ปีได้สำเร็จ โดยองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์จะต้องจ่ายเงินให้กับรัฐบาลจีนปีละ 5 แสนเหรียญสหรัฐ หรือ 15 ล้านบาท


กลับขึ้นด้านบน