โครงการส่งเสริมปฏิบัติธรรมสังฆราชบูชา เข้าถึงธรรมะผ่านคำสอน-ปฏิบัติธรรม

โครงการส่งเสริมปฏิบัติธรรมสังฆราชบูชา เข้าถึงธรรมะผ่านคำสอน-ปฏิบัติธรรม

โครงการส่งเสริมปฏิบัติธรรมสังฆราชบูชา เข้าถึงธรรมะผ่านคำสอน-ปฏิบัติธรรม

รูปข่าว : โครงการส่งเสริมปฏิบัติธรรมสังฆราชบูชา เข้าถึงธรรมะผ่านคำสอน-ปฏิบัติธรรม

โครงการส่งเสริมปฏิบัติธรรมสังฆราชบูชา เข้าถึงธรรมะผ่านคำสอน-ปฏิบัติธรรม โครงการส่งเสริมปฏิบัติธรรม สังฆราชบูชา 2556 โอกาสฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช ในปีนี้ มีการจัดโครงการส่งเสริมปฏิบัติธรรม สังฆราชบูชา ไม่เพียงเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาหากยังให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าถึงธรรมะผ่านคำสอนและการปฏิบัติธรรม ตามแนวทางสมเด็จพระสังฆราช

พระสุรเสียงพระธรรมกถาอบรมจิตของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณาย จะทำให้เห็นต้นเหตุของตัณหา และยังชี้ทางสว่างให้เห็นว่าโรคทางจิตใจสามารถรักษาได้ด้วยการปฏิบัติธรรม ส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโครงการส่งเสริมปฏิบัติธรรม สังฆราชบูชา ที่จัดขึ้นเนื่องในวาระมงคลที่สมเด็จพระสังฆราชทรงเจริญพระชันษาครบ 100 ปี ในวันที่ 3 ต.ค.
56
 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงศึกษาพระธรรมอย่างแตกฉาน ก่อนเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดน นอกจากนั้นยังทรงร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งแรกของไทย  พระภารกิจของพระองค์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทำให้ได้รับการทูลถวายจากผู้นำชาวพุทธโลกให้เป็นผู้นำคณะสงฆ์สูงสุดแห่งโลกพระพุทธศาสนา โครงการส่งเสริมปฏิบัติธรรม สังฆราชบูชา เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติธรรมทุกวันพฤหัสบดี ที่วัดบวรนิเวศวิหาร นอกจากนั้นยังสามารถเข้าชมนิทรรศการและรับฟังพระสุรเสียงพระธรรมกถาของสมเด็จพระสังฆราช ได้ที่กระทรวงวัฒนธรรม
 


กลับขึ้นด้านบน