หมอประเวศ ชี้ "รวมอำนาจ" ปัญหาการเมืองไทย แนะกระจายอำนาจ ลดความเหลื่อมล้ำ

หมอประเวศ ชี้ "รวมอำนาจ" ปัญหาการเมืองไทย แนะกระจายอำนาจ ลดความเหลื่อมล้ำ

หมอประเวศ ชี้ "รวมอำนาจ" ปัญหาการเมืองไทย แนะกระจายอำนาจ ลดความเหลื่อมล้ำ

รูปข่าว : หมอประเวศ ชี้ "รวมอำนาจ" ปัญหาการเมืองไทย แนะกระจายอำนาจ ลดความเหลื่อมล้ำ

หมอประเวศ ชี้ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ชี้ต้นตอปัญหาการเมืองไทยอยู่ที่การรวมศูนย์อำนาจ โดยเสนอทางออกให้ปฏิรูปประเทศด้วยการกระจายอำนาจ จัดสรรให้ประชาชนเข้าถึงทรัพยากรอย่างเป็นธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ในเวทีเสวนา "แก่นการปฏิรูปการเมืองไทยอยู่ที่ไหน : ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพียงพอหรือไม่" ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร

 
ศ.นพ.ประเวศ วะสี นักวิชาการอิสระ แสดงปาฐกถาเปรียบถึงการปฏิรูปการเมืองไทย คือ การปรับโครงสร้างอำนาจที่ครอบงำสังคม การขาดการกระจายอำนาจจากศูนย์กลาง สู่ท้องถิ่น ทำให้เห็นภาพความขัดแย้ง ทั้งการชุมนุมปิดถนน การแก้ปัญหาในพื้นที่ภาคใต้ ดังนั้น การรวมศูนย์อำนาจ จึงเป็นต้นตอปัญหาของประเทศเกือบทั้งหมด ซึ่งหัวใจของการปฏิรูปประเทศอยู่ที่การกระจายอำนาจ และจัดสรรให้ประชาชนเข้าถึงทรัพยากรอย่างเป็นธรรม เพื่อลดความยากจนและเหลื่อมล้ำในสังคม
 
โดยทั้ง 2 ส่วน สามารถทำได้ด้วยการให้รัฐสภาแก้กฎหมายเดิม และ ออกกฎหมายใหม่ ให้อำนาจทางปกครอง , อำนาจการบริหาร และ ระบบงบประมาณ ไปอยู่ที่ท้องถิ่น ให้แต่ละท้องถิ่นมีธรรมนูญจัดการตนเอง กำหนดอนาคตของตัวเอง ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ว่าจะให้เดินทางทางไหน
 
ขณะเดียวกันก็ต้องออกกฎหมายเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปที่ดิน เช่น การขึ้นภาษีที่ดิน, จำกัดเพดานการถือครองที่ดิน เพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกินที่เหมาะสม


กลับขึ้นด้านบน