ญี่ปุ่นกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงกับอังกฤษ

ญี่ปุ่นกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงกับอังกฤษ

ญี่ปุ่นกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงกับอังกฤษ

รูปข่าว : ญี่ปุ่นกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงกับอังกฤษ

ญี่ปุ่นกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงกับอังกฤษ ญี่ปุ่นกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงกับอังกฤษ ท่ามกลางปัญหาความตึงเครียดเรื่องพรมแดนทางทะเลกับประเทศเพื่อนบ้าน

เจ้าชายแอนดรูว์ แห่งราชวงศ์วินเซอร์ของอังกฤษ มีพระดำรัสในพิธีเปิดการสัมมนาความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างญี่ปุ่นกับอังกฤษ ซึ่งจัดเป็นเวลา 2 วัน ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยทรงย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับอังกฤษว่า มีความผูกพันยาวนาน และในการครบรอบวาระเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ 400 ปีในปีนี้ จำเป็นที่ทั้ง 2 ประเทศต้องดำเนินความสัมพันธ์ที่มั่นคงต่อไปในศตวรรษที่ 21

 
ด้านนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซึ่งเข้าร่วมการสัมมนา ใช้โอกาสนี้กล่าวย้ำถึงความสำคัญของความมั่นคงและปลอดภัยทางทะเล ซึ่งต้องปกป้องอย่างมีความรับผิดชอบให้น่านน้ำกลายเป็นพื้นที่ไร้กฎเกณฑ์ และเป็นที่ก่อเหตุของโจรสลัด
 
 การสัมมนาครั้งนี้ เกิดขึ้นในช่วงที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายชินโซ อาเบะ พยายามแก้ไขธรรมนูญแปซิฟิก เพื่อให้ญี่ปุ่นกลับมามีกองทัพได้เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ และเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นมีปัญหาพิพาทพรมแดนทางทะเลกับประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นจีน, เกาหลีใต้ จนถึงรัสเซีย ที่ยังคงตึงเครียด
 


กลับขึ้นด้านบน