ชาวไร่ข้าวโพดเชียงรายยอมสลายการชุมนุม หลังรองผู้ว่าฯรับข้อเสนอยื่นต่อรบ.

ชาวไร่ข้าวโพดเชียงรายยอมสลายการชุมนุม หลังรองผู้ว่าฯรับข้อเสนอยื่นต่อรบ.

ชาวไร่ข้าวโพดเชียงรายยอมสลายการชุมนุม หลังรองผู้ว่าฯรับข้อเสนอยื่นต่อรบ.

รูปข่าว : ชาวไร่ข้าวโพดเชียงรายยอมสลายการชุมนุม หลังรองผู้ว่าฯรับข้อเสนอยื่นต่อรบ.

ชาวไร่ข้าวโพดเชียงรายยอมสลายการชุมนุม หลังรองผู้ว่าฯรับข้อเสนอยื่นต่อรบ. ชาวไร่ข้าวโพดในหลายจังหวัดทางภาคเหนือเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาราคาข้าวโพดตกต่ำ

ผู้ปลูกข้าวโพดจังหวัดพะเยากว่า 5,000 คน รวมตัวหน้าศาลากลางจังหวัด เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาราคาข้าวโพดตกต่ำ จากปัจจุบันเหลือเพียงกิโลกรัมละ 4 บาท โดยต้องการให้รับซื้อที่ราคา 7 บาท ทั้งนี้เกษตรกรยืนยันที่จะปักหลักชุมนุมจนกว่าจะได้รับคำตอบ

เช่นเดียวกับเกษตรกรอ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เรียกร้องให้รัฐบาลแทรกแซงราคาข้าวโพดที่กิโลกรัมละ 10 บาท เนื่องจากปีนี้ในอำเภอแม่แจ่ม มีผลผลิตถึง 92,000 ตัน ที่จ.เชียงราย เกษตรกรยอมสลายการชุมนุมแล้ว หลังนายพิพัฒน์ เอภาพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รับที่จะนำข้อเสนอยื่นต่อรัฐบาลคือ ให้แทรกแซงราคาข้าวโพดความชื้นไม่เกินร้อยละ 14.5 ที่กิโลกรัมละ 9 บาท, ความชื้นไม่เกินร้อยละ 30 กิโลกรัมละ 7 บาท พร้อมเร่งลงทะเบียนชาวไร่ข้าวโพด ทั้งที่มีและไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน


กลับขึ้นด้านบน