ผู้นำชุมชน ต.หัวง้ม จ.เชียงราย จัดตั้งธนาคารความดีลดขัดแย้ง

ผู้นำชุมชน ต.หัวง้ม จ.เชียงราย จัดตั้งธนาคารความดีลดขัดแย้ง

ผู้นำชุมชน ต.หัวง้ม จ.เชียงราย จัดตั้งธนาคารความดีลดขัดแย้ง

รูปข่าว : ผู้นำชุมชน ต.หัวง้ม จ.เชียงราย จัดตั้งธนาคารความดีลดขัดแย้ง

ผู้นำชุมชน ต.หัวง้ม จ.เชียงราย จัดตั้งธนาคารความดีลดขัดแย้ง ปัญหาความขัดเเย้งของชาว ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย ในอดีต ทำให้ผู้นำชุมชนได้กำหนดมาตรการเพื่อดำเนินการเเก้ไข ด้วยการจัดตั้งโครงการธนาคารความดี โดยมุ่งเน้นให้คนในชุมชนตั้งมั่นทำความดี เพื่อนำมาเเลกข้าวของเครื่องใช้ ทำให้ปัจจุบัน ชาวบ้านที่นี่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จะตั้งมั่นทำความดีด้วยการละเลิกจากอบายมุขตลอดชีวิต คือคำสัญญาของพินิจ ใจยา ชาว ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย กล่าวปฏิญาณตนต่อพระครูสุจิณกัลยาณธรรม ผู้ริเริมโครงการธนาคารความดี ต.หัวง้ม ที่เปิดให้ชาวบ้านในพื้นที่ เเละตำบลใกล้เคียงนำความดีจากการกระทำทุกรูปแบบมาฝากไว้ที่ธนาคารความดีเเห่งนี้ เพื่อสะสมคะเเนนไว้สำหรับเเลกสิ่งของในเมนูความดีไว้ใช้ยามจำเป็น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
การปฏิญาณตนครั้งนี้ ทำให้พินิจได้รับคะเเนนความดีมากถึง 1,000 เเต้ม แเม้จะเป็นคะเเนนที่สูงมากเมื่อเทียบกับการทำความดีด้วยรูปเเบบอื่น เเต่ความมุ่งหวังสูงสุดของพินิจ กลับไม่ใช่เเค่คะเเนนหรือสิ่งของ เพราะประโยน์สูงสุดที่ได้รับคือเเรงจูงใจที่ทำให้เขาเอาชนะใจตนเองจนหลุดพ้นจากอบายมุขได้
 
ธนาคารความดีก่อตั้งเมื่อปลายปี 2550 มีสาขาใหญ่ตั้งอยู่ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย โดยการริเริ่มของพระครูสุจิณกัลยาณธรรม เจ้าอาวาสวัดศรีเมืองมูลใน ต.หัวง้ม ร่วมกับผู้นำในท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการจัดตั้ง ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดเเย้งในชุมชนที่ผู้คนขาดการมีส่วนร่วม เเละขาดจิตสาธารณะ
 
โดยประยุกต์มาจากรูปเเบบกองทุนหมู่บ้าน เเละธนาคารพาณิชย์ทั่วไปสามารถฝากได้ทั้งเเบบสะสม เเละเเบบสัจจะ โดยความดีประเภทการเว้นจากการละเมิดศีลห้า จะต้องฝากโดยการตั้งมั่นทำความดีต่อหน้าพระรัตนไตร ส่วนความดีทั่วไป เช่น ทำความสะอาดชุมชน ช่วยเหลือผู้สูงอายุ หรือร่วมบริจาคในกิจกรรมการกุศล สมาชิกสามารถนำฝากได้ที่สาขาย่อยของเเต่ละหมู่บ้าน
 
เเม้จะมีอุปสรรคอยู่บ้างในปีแรก เนื่องจากผลการดำเนินงานยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมเท่าที่ควรนัก เเต่เมื่อสมาชิกบางส่วนเริ่มสะสมความดีจนสามารถนำคะเเนนไปเเลกข้าวของเครื่องใช้ได้ จากปีเเรกที่มีสมาชิกไม่ถึง 100 คน ปัจจุบันขยับขึ้นมาเกือบ 3,000 คนในปีนี้
 
การดำเนินงานตลอดระยะเวลากว่า 6 ปี ส่งผลให้ชาว ต.หัวง้ม มีคุณภาพชีวิตที่ดี เเละมีจิตสาธารณะมากขึ้น เห็นได้จากกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในชุมชนที่จะมีชาวบ้านที่ว่างเว้นจากการทำงานมาร่วมด้วยทุกครั้ง ปัจจุบัน ธนาคารความดี ต.หัวง้ม เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับบุคคลทั่วไปมาศึกษาดูงาน เเละนำกลับไปปรับใช้ในชุมชนของตนเองได้


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน