เปิดรับจำนำข้าวรอบใหม่วันแรก พบหลายโรงสีไม่พร้อมรับจำนำวันนี้

เปิดรับจำนำข้าวรอบใหม่วันแรก พบหลายโรงสีไม่พร้อมรับจำนำวันนี้

เปิดรับจำนำข้าวรอบใหม่วันแรก พบหลายโรงสีไม่พร้อมรับจำนำวันนี้

รูปข่าว : เปิดรับจำนำข้าวรอบใหม่วันแรก พบหลายโรงสีไม่พร้อมรับจำนำวันนี้

เปิดรับจำนำข้าวรอบใหม่วันแรก พบหลายโรงสีไม่พร้อมรับจำนำวันนี้ รัฐบาลจะยืนวันว่าในวันที่ 1 ตุลาคม จะสามารถเริ่มโครงการรับจำนำฤดูกาลผลิต 2556/2557 ได้โดยมีโรงสีเข้าร่วมกว่า 500 แห่งประเทศจาก 60 จังหวัด แต่จากการตรวจสอบไปยังหลายจังหวัดพบว่าโรงสีหลายแห่งยังไม่พร้อมรับจำนำในวันนี้ แต่ก็มีบางแห่งที่พร้อมเข้าร่วมโครงการได้

โรงสีขุนศรี ใน ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เป็นหนึ่งในโรงสีจากทั้งหมด 7 แห่งที่พร้อมเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ นายชาตรี สุขศิริ เจ้าของโรงสีแห่งหนึ่ง ระบุว่า ในพื้นที่ขณะนี้มีข้าวที่รอเก็บเกี่ยวไม่มาก โรงสีในพื้นที่สามารถรองรับได้ หากชาวนามีใบรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกรก็สามารถนำข้าวมาเข้าโครงการได้ทันที

แต่เมื่อตรวจสอบไปยังโรงสีในจังหวัดใกล้เคียง อย่าง จ.ปทุมธานีกลับพบว่าโรงสีทั้งจังหวัดไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เนื่องจากต้องรอกรมการค้าภายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุด

ไม่ต่างจากโรงสีใน จ.พระนครศรีอยุธยา นายสมศักดิ์ เอกพินิจพิทยา เจ้าของโรงสีเทพมงคล ระบุว่า โรงสีจำนวน 21 แห่งในจังหวัดฯ ไม่สามารถเปิดรับจำนำข้าวได้ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ เนื่องจากยังมีข้าวค้างส่งมอบโกดังกลางจึงต้องส่งมอบให้ครบก่อน

เจ้าของโรงสีหลายแห่งบอกตรงกันว่า การรับนำข้าวในปีการผลิตใหม่นี้คาดว่าปริมาณข้าวจะลดลงจากเดิมร้อยละ 10-20 เนื่องจากมีการปรับเงื่อนไข โดยลดวงเงินรับจำนำต่อครัวเรือน

สำหรับเงื่อนไขการรับจำนำข้าวในปีนี้ ชาวนาปี ความชื้นไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์รับจำนำที่ตันละ 15,000 บาท ส่วนข้าวนาปรังรับจำนำที่ตันละ 13,000 บาท จำกัดวงเงินต่อครัวเรือนรายละไม่เกิน 300,000 บาท และไม่รับจำนำข้าวพันธุ์อายุสั้นต่ำกว่า 110 วัน

นายวิเชียร พวงลำเจียก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ระบุว่า ต้องการให้รัฐบาลเร่งเปิดจุดรับจำนำและเร่งออกใบประทวน เนื่องจากก่อนหน้านี้มีชาวนาส่วนที่เก็บเกี่ยวข้าวระหว่างวันที่ 16-30 กันยายนนำข้าวไปฝากโรงสีในพื้นที่ เพื่อรอเข้าโครงการรับจำนำในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ และต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งออกใบรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ยังล่าช้า

นายวิเชียร ระบุว่า ยังต้องการให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เร่งรัดการจ่ายเงินในโครงการรับจำนำข้าวนาปรังปี 2555/2556 ขณะนี้ยังมีชาวนาจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับเงิน

การรับจำนำข้าวในฤดูกาลใหม่นี้ ฐบาลเตรียมวงเงินไว้รองรับ 270,000 ล้านบาท ลดลงจากเดิมที่เคยใช้กว่าปีละ 300,000 ล้านบาท คาดว่าจะมีข้าวเข้าสู่โครงการประมาณ 16 ล้านตัน ลดลงจากฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งข้าวเข้าสู่โครงการ 22 ล้านตัน


กลับขึ้นด้านบน