"รถเข็นนิทาน" โครงการเยียวยาจิตใจเด็กชายแดนใต้ จากเหตุรุนแรง

"รถเข็นนิทาน" โครงการเยียวยาจิตใจเด็กชายแดนใต้ จากเหตุรุนแรง

"รถเข็นนิทาน" โครงการเยียวยาจิตใจเด็กชายแดนใต้ จากเหตุรุนแรง

รูปข่าว : "รถเข็นนิทาน" โครงการเยียวยาจิตใจเด็กชายแดนใต้ จากเหตุรุนแรง

ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2547 ถึงเดือนธันวาคมปี 2555 พบว่า มีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากเหตุรุนแรง 57 คน และบาดเจ็บจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 347 คน แต่ปัจจุบัน กลับยังไม่มีนโยบายสาธารณสุข เพื่อดูแลจิตใจของผู้ป่วยเด็กกลุ่มนี้อย่างเข้มข้น ทำให้มูลนิธิเด็ก และมูลนิธิไทยพีบีเอส จัดทำโครงการรถเข็นนิทาน เพื่อนำนิทานมาแจกจ่ายให้โรงพยาบาล และโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรง เพื่อใช้เป็นสื่อในการเยียวยาจิตใจของเด็กๆ และใช้นิทานเป็นเครื่องมือในการหล่อหลอมเด็ก ๆ ในพื้นที่ให้รักสันติภาพ

โลกในจินตนาการของระบบจักรวาลเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง ทำให้น้องอลิส ชวกรชัยวงค์ วัย 3 ขวบ ลืมความเจ็บปวดจากเข็มฉีดยา และอาการเจ็บป่วยชั่วคราว หลังต้องมารักษาตัวด้วยโรคหลอดลมอักเสบที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลามาหลายวันแล้ว แต่นิทานจำนวนมากที่ใส่รถเข็นมาถึงเตียงผู้ป่วย และมีแม่คอยถ่ายทอดเรื่องราวของนิทานให้ฟัง ช่วยเยียวยาจิตใจของเด็กน้อยคนนี้  

 
เนื้อหาของนิทานที่แฝงไปด้วยความสนุกสนาน ให้แง่คิด และสร้างสรรค์จินตนาการถูกแจกจ่ายไปตามห้องของผู้ป่วยเด็ก ตามโครงการ “รถเข็นนิทาน” ที่จัดขึ้นเพื่อเยียวยา และรักษาจิตใจของเด็กในสามจังหวัด ที่บาดเจ็บด้วยโรคทั่วไป และเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรงจนต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล หลังจากก่อนหน้านี้ได้ ได้แจกจ่ายรถเข็นนิทานกว่า 500 คันใน 50 จังหวัดทำให้ผู้ป่วยเด็กหลายคนเริ่มคิดในทางบวกในการมีชีวิตต่อไป และยังเป็นสื่อกลางในการพัฒนาการด้านภาษาให้เด็กๆอีกด้วย

    

 
จากข้อมูลของศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่า ระหว่างเดือนมกราคมปี 2547 ถึงเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา มีเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากเหตุรุนแรง 57 คน และบาดเจ็บจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 347 คน แต่ในปัจจุบันกลับพบว่า ยังไม่มีนโยบายสาธารณสุขเพื่อดูแลจิตใจของผู้ป่วยเด็กอย่างเข้มข้น เพราะงบประมาณที่มีจำกัด ทำให้มูลนิธิเด็ก และมูลนิธิไทยพีบีเอส จัดทำโครงการรถเข็นนิทาน มามอบให้โรงพยาบาลต่างๆในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงโรงเรียนห่างไกลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรง        


กลับขึ้นด้านบน