ครม.ย้ายปลัดก.คลัง ไปเป็นเลขาธิการก.พ.ร.

ครม.ย้ายปลัดก.คลัง ไปเป็นเลขาธิการก.พ.ร.

ครม.ย้ายปลัดก.คลัง ไปเป็นเลขาธิการก.พ.ร.

รูปข่าว : ครม.ย้ายปลัดก.คลัง ไปเป็นเลขาธิการก.พ.ร.

ครม.ย้ายปลัดก.คลัง ไปเป็นเลขาธิการก.พ.ร. ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติย้าย"นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม" ปลัดกระทรวงการคลัง ไปดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. และให้นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง มารักษาการแทนฯ

ทั้งนี้กระแสข่าวการย้ายนายอารีพงศ์ได้มีมาก่อนหน้านี้ ซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่า 1 ในเหตุผลเป็นเพราะ รัฐบาลมองว่า นายอารีพงศ์ ไม่สามารถควบคุมนางสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลที่ออกมาเปิดเผยว่า โครงการรับจำนำข้าวขาดทุนประมาณ 200,000 ล้านบาท

ที่ประชุมครม.ยังเห็นชอบแต่งตั้ง นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นปลัดกระทรวงแรงงาน แทน นายแพทย์สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ที่เกษียณอายุราชการ อีกทั้งมีมติแต่งตั้ง นายปรีชา กันธิยะ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นปลัดกระทรวงวัฒนธรรม แทนนางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ที่เกษียณอายุราชการ นอกจากนี้ยังแต่งตั้ง นายสุรชัย ศรีสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นปลัดกระทรวงไอซีที แทนนายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ที่เกษียณอายุราชการเช่นกัน


กลับขึ้นด้านบน