"ภาคประชาชน-นักศึกษา" ร่วมรณรงค์ค้านสร้างเขื่อนแม่วงก์

"ภาคประชาชน-นักศึกษา" ร่วมรณรงค์ค้านสร้างเขื่อนแม่วงก์

"ภาคประชาชน-นักศึกษา" ร่วมรณรงค์ค้านสร้างเขื่อนแม่วงก์

รูปข่าว : "ภาคประชาชน-นักศึกษา" ร่วมรณรงค์ค้านสร้างเขื่อนแม่วงก์

กลุ่มอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเขื่อนแม่วงก์ เพื่อสร้างความเข้าใจถึงผลกระทบต่อป่าไม้ และสัตว์ป่า

ที่กลุ่มอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก และนักศึกษาโปรแกรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เดินรณรงค์ไปตามถนนสายต่าง ๆ และถือป้ายข้อความคัดค้านการสร้างเขื่อนโดย เพื่อให้ความรู้กับประชาชน โดยเชื่อว่าจะส่งผลกระทบกับป่าไม้ และสัตว์ป่า  และเดินรณรงค์ไปตามถนนสายต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้กับประชาชน

 
นอกจากนี้ ยังจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การแสดงดนตรี และภาพยนตร์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
 
ผศ.อนุชา เกตุเจริญ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เผยว่า ผืนป่าบริเวณโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ นับเป็นแนวกันชนของพื้นที่มรดกโลกทุ่งใหญ่นเรศวรกับห้วยขาแข้ง ที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติ เป็นที่อยู่อาศัยของไก่ป่า นกยูง เสือโคร่ง ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้สำคัญ ที่แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของผืนป่า โดยเฉพาะนกเงือกคอแดง ซึ่งจะอาศัยอยู่แต่ในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงสุดเท่านั้น จึงต้องให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่
 
 


กลับขึ้นด้านบน