ทหารสับเปลี่ยนกำลังพลใน 3 จังหวัดภาคใต้

ทหารสับเปลี่ยนกำลังพลใน 3 จังหวัดภาคใต้

ทหารสับเปลี่ยนกำลังพลใน 3 จังหวัดภาคใต้

รูปข่าว : ทหารสับเปลี่ยนกำลังพลใน 3 จังหวัดภาคใต้

 ทหารสับเปลี่ยนกำลังพลใน 3 จังหวัดภาคใต้ กองพันทหารม้าที่ 12 ค่ายพระยาไชยบูรณ์ จังหวัดแพร่ จัดพิธีส่งกำลังพลไปปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับกำลังพล

การมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น ในพิธีส่งกำลังพลทหาร 53 นาย ไปปฏิบัติราชการสนามสับเปลี่ยนกำลังพล ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกองพันทหารม้าที่ 12 ค่ายพระยาไชยบูรณ์ จ.แพร่ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยและเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพล ที่มีความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมพ่อค้าเด่นชัย ประชาชนอำเภอเด่นชัย และญาติพี่น้องเข้าร่วม

พ.อ.สุวัฒน์ เฉลิมเกียรติ ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 12 ค่ายพระยาไชยบูรณ์ กล่าวว่า การส่งกำลังพลไปปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้ เพื่อดูแลความปลอดภัยประชาชน และสร้างความเชื่อมั่น ในความความปลอดภัยของเส้นทางหลักด้านเศรษฐกิจ

ซึ่งที่ผ่านมาค่ายพระยาไชยบูรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี และ ประสบความสำเร็จในการดูแลรับผิดชอบเส้นทางหลัก และสถานที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี


กลับขึ้นด้านบน