กอ.รมน.ภาค 4 สน.สั่งทำประชาพิจารณ์ยกเลิกใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อ.กาบัง จ.ยะลา

กอ.รมน.ภาค 4 สน.สั่งทำประชาพิจารณ์ยกเลิกใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อ.กาบัง จ.ยะลา

กอ.รมน.ภาค 4 สน.สั่งทำประชาพิจารณ์ยกเลิกใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อ.กาบัง จ.ยะลา

รูปข่าว : กอ.รมน.ภาค 4 สน.สั่งทำประชาพิจารณ์ยกเลิกใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อ.กาบัง จ.ยะลา

กอ.รมน.ภาค 4 สน.สั่งทำประชาพิจารณ์ยกเลิกใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อ.กาบัง จ.ยะลา  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้ามีคำสั่งให้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอกาบัง จ.ยะลา จัดทำประชาพิจารณ์ประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีใช้ประกอบการพิจารณายกเลิกการใช้ พ.ร.ก.ฉุนเฉิน หลังชาวบ้านในพื้นที่ยังกังวลเรื่องความปลอดภัยหากยกเลิกการใช้ พ.ร.กดังกล่าว

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า มีคำสั่งให้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอกาบัง จัดทำประชาพิจารณ์สอบถามความเห็นประชาชนในพื้นที่ ในเรื่องการยกเลิกการใช้พระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อฟังความเห็นในเรื่องดังกล่าว รวมถึงการชี้แจงจากภาครัฐทำความเข้าใจกับประชาชน

เนื่องจากในเวทีพูดคุยที่ อ.กาบังเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (29 ก.ย.) ยังมีความเข้าใจจากประชาชนส่วนหนึ่งว่าหลังการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะมีการถอนทหารออกจากพื้นที่ ทำให้เกิดความกังวลในเรื่องความปลอดภัย

ข้อสรุปที่ได้จากการทำประชาพิจารณ์จะเสนอให้รัฐบาลใช้ประกอบการพิจารณายกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ใน อ.กาบัง ซึ่งเป็น 1 ใน 5 อำเภอที่ทาง กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เห็นว่า สามารถยกเลิกการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินได้ เนื่องจากสถานการณ์คลี่คลายในทางที่ดีขึ้น การยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะทำให้เจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยก่อเหตุไม่สงบด้วยกฎหมายพิเศษ ซึ่งให้อำนาจควบคุมตัวได้ไม่เกิน 30 วัน


กลับขึ้นด้านบน