"ก.คมนาคม" เตรียมปรับเกณฑ์ "รถไฟ-รถเมล์" ฟรี บริการเฉพาะผู้มีรายได้น้อย

"ก.คมนาคม" เตรียมปรับเกณฑ์ "รถไฟ-รถเมล์" ฟรี บริการเฉพาะผู้มีรายได้น้อย

"ก.คมนาคม" เตรียมปรับเกณฑ์ "รถไฟ-รถเมล์" ฟรี บริการเฉพาะผู้มีรายได้น้อย

รูปข่าว : "ก.คมนาคม" เตรียมปรับเกณฑ์ "รถไฟ-รถเมล์" ฟรี บริการเฉพาะผู้มีรายได้น้อย

หลังคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้มีการขยายเวลารถเมล์และรถไฟฟรี ออกไปอีก 6 เดือน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ก็มีแนวคิดจะจำกัดการให้บริการเฉพาะผู้มีรายได้น้อย โดยจะมีการออกบัตรประจำตัวพิเศษเฉพาะราย

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. เป็นต้นไป นับต่อไปอีก 6 เดือน ประชาชนยังคงจะสามารถใช้บริการรถไฟ และรถเมล์ฟรี ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ด้านการเดินทาง

แต่เบื้องต้น นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เเตรียมปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริการรถเมล์และรถไฟฟรีใหม่ โดยมีแนวคิดออกบัตรประจำตัวติดรูปพร้อมบาร์โค้ด ให้ผู้มีรายได้น้อย ให้ได้ใช้บริการรถฟรี ทั้งในส่วนของรถของ ขสมก. และรถร่วมบริการ ขสมก.ทุกสาย

นอกจากนี้ อาจมีการยกเลิกรถเมล์ฟรี 800 คัน เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยได้ประโยชน์อย่างแท้จริง และแก้ปัญหาผู้มีรายได้มากมาใช้บริการ รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่างเข้า มาใช้สิทธิรถเมล์ฟรี

หลังจากนี้ กระทรวงคมนาคมจะร่วมกับ ขสมก. หารูปแบบเงื่อนไขที่ชัดเจน และต้องกำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติว่า จะพิจารณาจากรายได้ หรือการใช้จ่ายค่าน้ำประปาและไฟฟ้าเป็นเกณฑ์ในการได้สิทธิ รวมทั้งจะกำหนดจำนวนเที่ยวในการใช้บริการที่เหมาะสม ว่าแต่ละเดือนควรได้สิทธิกี่ครั้ง เพื่อให้ควบคุมค่าใช้จ่าย

ในส่วนของรถร่วมบริการ ขสมก. และรถ ขสมก. จะต้องติดตั้งระบบเครื่องอ่านบาร์โคด เพื่อจัดเก็บข้อมูลการใช้บริการรถเมล์ฟรีและให้ได้รับเงินชดเชย ซึ่งภาครัฐอาจจัดสรรงบเพื่อช่วยติดตั้งระบบเครื่องอ่าน

สำหรับการขยายระยะเวลารถไฟ รถเมล์ฟรี 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557 จะต้องใช้วงเงินชดเชยทั้งสิ้น 2,085 ล้านบาท แบ่งเป็น มาตรการรถเมล์ฟรีของ ขสมก. วงเงินค่าใช้จ่าย 1,553 ล้านบาท โดยรัฐรับภาระค่าใช้จ่ายการจัดรถโดยสารประจำทางธรรมดา 800 คันต่อวัน ใน 73 เส้นทาง ให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ส่วนรถไฟฟรี มีวงเงินค่าใช้จ่าย 532 ล้านบาท รัฐรับภาระค่าใช้จ่ายการจัดรถไฟชั้น 3 เชิงสังคม 164 ขบวนต่อวัน และรถไฟชั้น 3 ระยะทางไกลในขบวนรถเชิงพาณิชย์จำนวน 8 ขบวนต่อวัน ให้บริการประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรเงินให้


กลับขึ้นด้านบน