แรงงานนัดชุมนุมเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐาน 7 ต.ค.นี้

แรงงานนัดชุมนุมเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐาน 7 ต.ค.นี้

แรงงานนัดชุมนุมเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐาน 7 ต.ค.นี้

รูปข่าว : แรงงานนัดชุมนุมเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐาน 7 ต.ค.นี้

แรงงานนัดชุมนุมเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐาน 7 ต.ค.นี้ เครือข่ายองค์กรแรงงาน เตรียมรวมพลังเคลื่อนไหว หน้าทำเนียบรัฐบาล เรียกร้องให้รับรองอนุสัญญาสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ใช้แรงงาน ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน ในวันที่ 7 ต.ค.นี้

วงเสวนาหัวข้อ " หยุดละเมิดสิทธิแรงงาน ถึงเวลารัฐบาลไทยต้องให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 นายมนัส โกศล ประธานองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย กล่าวว่า รัฐบาลพยายามบ่ายเบี่ยงและเพิกเฉย ต่อข้อเรียกร้องอนุสัญญาฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพ ในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว ปี 2491 และอนุสัญญาฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง ปี 2492 โดยไม่ยอมลงนามรับรองสัตยาบันอนุสัญญาดังกล่าว หลังผู้ใช้แรงงานร่วมกันขับเคลื่อนต่อเนื่อง มาเป็นเวลานานกว่า 21 ปี แต่รัฐบาลกลับอ้างเรื่องความมั่นคง และเหตุผลต่าง ๆ รับฟังแต่ไม่ดำเนินการใด ๆ ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ใช้แรงงาน ที่ผู้ใช้แรงงานจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ ผู้ใช้แรงงานจากเครือข่ายองค์กรแรงงานต่าง ๆ เตรียมรวมพลัง ที่หน้าทำเนียบรัฐบาล เรียกร้องรัฐบาลเห็นชอบรับรองอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ ภายในเดือน พ.ค.57 ในวันที่ 7 ต.ค.นี้ หากไม่มีความคืบหน้า จะชุมนุมยืดเยื้อจนกว่ารัฐบาลจะมีข้อตกลงที่ชัดเจน


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน