โรงสีหลายแห่งไม่พร้อมรับจำนำข้าว

โรงสีหลายแห่งไม่พร้อมรับจำนำข้าว

โรงสีหลายแห่งไม่พร้อมรับจำนำข้าว

รูปข่าว : โรงสีหลายแห่งไม่พร้อมรับจำนำข้าว

โรงสีหลายแห่งไม่พร้อมรับจำนำข้าว หลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่พร้อมเปิดรับจำนำข้าวในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/57 ได้ตามกำหนด เพราะยังอยู่ระหว่างการสมัครเข้าร่วมโครงการตรวจสอบและรับรองโรงสี และเตรียมออกมาตรการป้องกันการทุจริต

โรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/57 ใน จ.บุรีรัมย์ ยังไม่สามารถเปิดรับจำนำได้ตามกำหนด เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติโรงสีที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

ขณะนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมแล้ว 16 แห่งในพื้นที่ 10 อำเภอ เพื่อพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำข้าวระดับจังหวัด จะเรียกประชุมคณะอนุกรรมการระดับอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันที่ 3 ต.ค.นี้ เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานออกตรวจสอบโรงสี รวบรวมข้อมูลส่งให้อคส.หรือ อ.ต.ก.ตรวจรับรองและอนุมัติโรงสี ซึ่งคาดว่า จะสามารถเปิดดำเนินการรับจำนำได้ประมาณกลางเดือน ต.ค.

ส่วนที่ จ.อุบลราชธานี ได้เพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริต โดยให้เกษตรกรนำข้าวมาเข้าร่วมโครงการรับจำนำกับโรงสีก่อนหรือหลังวันเก็บเกี่ยวตามที่ระบุไว้ในใบเก็บเกี่ยวที่เจ้าหน้าที่เกษตรออกให้ใน 30 วัน และภายใน 60 วันกรณีที่เป็นยุ้งฉาง เพื่อป้องกันการลักลอบนำข้าวจากนอกพื้นที่เข้ามาสวมสิทธิ์กับโรงสี

ส่วนการสมัครเข้าร่วมโครงการรับจำนำของโรงสี 40 แห่งใน 25 อำเภอ ทั้งหมดผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจากคณะอนุกรรมการพิจารณาในระดับจังหวัด และจะประชุมรับรองระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในวันพรุ่งนี้ โดยจะเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ไว้อำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกร ที่จะนำข้าวมาเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้สามารถออกใบประทวนได้รวดเร็วและไม่มีปัญหาตกค้างเหมือนปีที่ผ่านมา (55)


กลับขึ้นด้านบน