น้ำท่วมอุทัยธานีเข้าสู่ภาวะปกติ

น้ำท่วมอุทัยธานีเข้าสู่ภาวะปกติ

น้ำท่วมอุทัยธานีเข้าสู่ภาวะปกติ

รูปข่าว : น้ำท่วมอุทัยธานีเข้าสู่ภาวะปกติ

น้ำท่วมอุทัยธานีเข้าสู่ภาวะปกติ ชลประทาน จ.อุทัยธานี ระบุสถานการณ์น้ำท่วม จ.อุทัยธานี เข้าสู่ภาวะปกติ

สถานการณ์น้ำท่วมใน จ.อุทัยธานี ล่าสุด ได้คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเกือบทุกจุด ขณะที่ชลประทานจังหวัดลดการระบายน้ำสู่ท้ายเขื่อนวังร่มเกล้า เพื่อรักษาระดับเก็บกักน้ำ รวมทั้งผันน้ำเข้าสู่โครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริบริเวณเหนือเขื่อนวังร่มเกล้า ต.เข้าขี้ฝอย, ต.หนองหญ้าปล้อง อ.ทัพทัน จนเต็มพื้นที่ 3,600 ไร่ สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งจำนวน 80,000 ไร่
 
ส่วนฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะป่าห้วยขาแข้ง ทำให้มีน้ำไหลลงมาเติมอ่างเก็บน้ำอีก 2 แห่งอย่างต่อเนื่อง คืออ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว อ.ห้วยคต และอ่างเก็บน้ำทับเสลา อ.ลานสัก โดยอ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้วมีความจุ 43 ล้านลูกบาศก์เมตร ล่าสุด มีปริมาณน้ำ 44.55 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 
ส่วนอ่างเก็บน้ำทับเสลาที่มีความจุจำนวน 160 ล้านลูกบาศก์เมตร ล่าสุด มีปริมาณน้ำจำนวน 90 ล้านลูกบาศก์เมตร คาดว่ากว่าจะหมดฤดูฝนจะมีปริมาณน้ำเกินร้อยละ 90 ซึ่งเพียงพอในการใช้เพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่ชลประทานในช่วงหน้าแล้ง


กลับขึ้นด้านบน