"คมนาคม" ซ่อมถนนน้ำท่วมแล้ว 140 เส้นทาง 18 จังหวัด-เปิดศูนย์ช่วยเหหลือฯ

"คมนาคม" ซ่อมถนนน้ำท่วมแล้ว 140 เส้นทาง 18 จังหวัด-เปิดศูนย์ช่วยเหหลือฯ

"คมนาคม" ซ่อมถนนน้ำท่วมแล้ว 140 เส้นทาง 18 จังหวัด-เปิดศูนย์ช่วยเหหลือฯ

รูปข่าว : "คมนาคม" ซ่อมถนนน้ำท่วมแล้ว 140 เส้นทาง 18 จังหวัด-เปิดศูนย์ช่วยเหหลือฯ

กระทรวงคมนาคม รายงานการซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใน 18 จังหวัด แล้ว 140 เส้นทาง จาก 170 เส้นทาง พร้อมเปิดศูนย์ช่วยเหลือสถานการณ์อุทกภัย

ปัญหาน้ำท่วมในภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้กระทรวงคมนาคม ตั้งศูนย์ติดตามให้ความช่วยเหลือสถานการณ์อุทกภัย เพื่อติดตามแก้ไขสถานการณ์เร่งด่วน กรณีเส้นทางคมนาคม เสียหาย หรือ ไม่สามารถสัญจรได้ โดย นายสมชัย ศิริวัฒนโชค ปลัดกระทรวงคมนาคม ระบุว่า ได้วางระบบสื่อสารระหว่างผู้บริหาร และปฏิบัติการ เพื่อให้การทำงาน รวมทั้ง การให้ข้อมูลกับประชาชนอย่างทันท้วงที โดยโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข 1356

 
ขณะที่กรมทางหลวงชนบท สรุปเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใน 18 จังหวัด รวม 170 เส้นทาง สามารถซ่อมแซมและเปิดให้บริการแล้ว 140 เส้นทาง จึงขอให้ประชาชนตรวจสอบก่อนเดินทางในพื้นที่เสี่ยง
 


กลับขึ้นด้านบน