เกษตรกรจ.นราธิวาสเรียกร้องรัฐ แก้ปัญหาลองกอง

เกษตรกรจ.นราธิวาสเรียกร้องรัฐ แก้ปัญหาลองกอง

เกษตรกรจ.นราธิวาสเรียกร้องรัฐ แก้ปัญหาลองกอง

รูปข่าว : เกษตรกรจ.นราธิวาสเรียกร้องรัฐ แก้ปัญหาลองกอง

เกษตรกรจ.นราธิวาสเรียกร้องรัฐ แก้ปัญหาลองกอง จ.นราธิวาสซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตลองกองรสชาติดีที่สุด และในเดือนนี้จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 16,000 ตัน แต่ด้วยปริมาณผลผลิตที่มีมากกว่าทุกปี รวมถึงสถานการณ์ความรุนแรง ทำให้ลองกองปีนี้ราคาตกต่ำ เกษตรกรจึงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งสร้างความเชื่อมั่น ให้ผู้ค้าต่างพื้นที่มารับซื้อลองกอง พร้อมทั้งผลักดันนโยบายแก้ปัญหาลองกองในระยะยาว

เสียงระเบิดที่ดังขึ้นบนถนนริมสวนผลไม้ ทางเข้าหมู่บ้านกาดูโด๊ะ ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา ทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตสองนาย และมีผู้บาดเจ็บรวมถึงชาวบ้านถูกลูกหลงอีก 6 คน เป็นความรุนแรงล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ซึ่งข่าวสารความไม่สงบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเช่นนี้ ทำให้พ่อค้าแม่ค้าต่างถิ่นหลายคน ที่เคยมารับซื้อลองกองในหมู่บ้านของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มหายหน้าไป โดยเฉพาะเมื่อเหตุรุนแรงก็เคยเกิดขึ้นกับพ่อค้าแม่ค้ารับซื้อผลไม้เช่นกัน

ลุงป้าน สุขสถาน เกษตรกรผู้ปลูกลองกองในต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส บอกว่า ราคารับซื้อลองกองจากพ่อค้าคนกลางในพื้นที่ที่มักกดราคา ทำให้ต้องนำลองกองมาวางขายเองหน้าบ้าน แต่โชคดีที่ลองกองกว่า 100 ต้นของลุงป้านอยู่ใกล้บ้าน จึงง่ายต่อการตัดแต่งกิ่งและใส่ปุ๋ย ทำให้เกรดของลองกองขายได้ราคาดีกิโลกรัมละไม่ต่ำกว่า 35 บาท

แต่ลุงป้านเป็นชาวสวนลองกองไม่กี่ราย ที่สามารถขายลองกองได้ราคาดี เพราะเหตุความรุนแรง ทำให้ชาวสวนลองกองต้องจำใจปล่อยลองกองให้เน่าเสียคาต้น เนื่องจากไม่สามารถเข้าไปดูแลได้ หรือบางรายก็จำต้องขายราคาถูกเพราะผลลองกองไม่ได้ขนาด อีกทั้งผลผลิตลองกองที่ออกมาในปีนี้มากกว่าปีที่ผ่านมา คือประมาณ 36,000 ตัน ทำให้ลองกองเกรดต่ำแทบขายไม่ได้ราคา ส่งผลให้เกษตรจังหวัดนราธิวาส ต้องเร่งส่งเสริมพัฒนาผลผลิตลองกองให้ได้มาตรฐาน รวมถึงส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ชาวสวนลองกองส่วนใหญ่ที่มักปลูกเป็นไร่ผสม

จ.นราธิวาส ถือว่าเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตลองกองรสชาติดีที่สุด โดยเฉพาะต.ตันหยงมัสที่มีสภาพดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวย แต่ข้อจำกัดของลองกองที่ไม่สามารถยับยั้งการออกผลผลิตเพื่อป้องกันการล้นตลาด หรือเป็นผลไม้อายุสั้น ทำให้ทางเกษตรจังหวัด ต้องเร่งหาทางแปรรูปลองกองเป็นไวน์ หรือเครื่องสำอางบำรุงผิว เพื่อช่วยเหลือชาวสวนลองกองที่มีประมาณเกือบ 40,000 คน และรองรับผลผลิตลองกองที่กำลังจะออกสู่ตลาดกว่า 16,000 ตันในเดือนนี้


กลับขึ้นด้านบน