คมนาคมเร่งสร้างโครงข่ายถนนรอบ กทม.ป้องกันน้ำท่วม

คมนาคมเร่งสร้างโครงข่ายถนนรอบ กทม.ป้องกันน้ำท่วม

คมนาคมเร่งสร้างโครงข่ายถนนรอบ กทม.ป้องกันน้ำท่วม

รูปข่าว : คมนาคมเร่งสร้างโครงข่ายถนนรอบ กทม.ป้องกันน้ำท่วม

คมนาคมเร่งสร้างโครงข่ายถนนรอบ กทม.ป้องกันน้ำท่วม กระทรวงคมนาคม เร่งก่อสร้างโครงข่ายถนนรอบพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 27 โครงการ เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยในระยะเร่งด่วน

นายพ้อง ชีวานันท์ รมช.คมนาคม ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า การที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และเขื่อนพระรามหก ได้ปล่อยน้ำเพิ่มในพื้นที่ท้ายเขื่อน จะไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร เพราะกรมทางหลวงชนบท ได้ก่อสร้างถนนยกระดับ ซึ่งถนนนี้จะช่วยป้องกันน้ำท่วมภายในนิคมสหรัตนนคร รวมทั้งจะสามารถใช้ถนนยกระดับดังกล่าวเป็นเส้นทางคมนาคมกรณีที่น้ำท่วมพื้นที่โดยรอบได้

สำหรับการก่อสร้างถนนยกระดับ ได้ก่อสร้างให้สูงกว่าจุดสูงสุดของระดับน้ำทะเลอีก 8.20 เมตร รวมไปถึงจะมีการการก่อสร้างกำแพงกันดิน และสะพานเชื่อมบริเวณ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมรองรับน้ำท่วมเชื่อมโยงการคมนาคมสู่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะด้วย

นอกจากนี้ ยังสั่งการให้กรมทางหลวงชนบท เร่งก่อสร้างโครงข่ายถนนโดยรอบพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลจำนวน 27 โครงการ วงเงิน 7,500 ล้านบาท เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วนในพื้นที่ฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา

สำหรับแผนงานก่อสร้างในฝั่งตะวันออก เร่งก่อสร้างยกระดับถนนและทำแนวกำแพงดินกันน้ำสูงกว่าระดับน้ำที่ท่วมในปี 2554 จำนวน 50 เซนติเมตร ในบริเวณ แม่น้ำป่าสัก คลองระพีพัฒน์แยกใต้ คลอง 13 คลองระพีพัฒน์แยกตก ส่วนฝั่งด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เร่งรัดการก่อสร้างในพื้นที่คลองพยาบันลือ แม่น้ำท่าจีน และคลองมหาสวัสดิ์

สำหรับโครงการก่อสร้างแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ การยกระดับคันทาง, การยกระดับคันทางพร้อมกำแพงกันตก, การยกระดับคันทางพร้อมกำแพงป้องกันการพังทลายของคันทางริมตลิ่ง


กลับขึ้นด้านบน