กระทรวงยุติธรรม เห็นควรถอน "ใบกระท่อม" พ้นบัญชียาเสพติด-ยังคุมเข้มการใช้

กระทรวงยุติธรรม เห็นควรถอน "ใบกระท่อม" พ้นบัญชียาเสพติด-ยังคุมเข้มการใช้

กระทรวงยุติธรรม เห็นควรถอน "ใบกระท่อม" พ้นบัญชียาเสพติด-ยังคุมเข้มการใช้

รูปข่าว : กระทรวงยุติธรรม เห็นควรถอน "ใบกระท่อม" พ้นบัญชียาเสพติด-ยังคุมเข้มการใช้

กระทรวงยุติธรรม เห็นควรถอน กระทรวงยุติธรรม สรุปเห็นควรถอนใบกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 แต่ยังให้เป็นสารที่ถูกควบคุมในฐานะวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต และประสาทอยู่

การพิจารณาถอนพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติด ล่าสุดนั้น ทางคณะทำงานที่พิจารณาเรื่องนี้พร้อมรวบรวมข้อมูลทั้งหมด เสนอนายชัยเกษม นิติสิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งระบุถึงข้อสรุปเบื้องต้นว่า เห็นควรให้ถอนพืชกระท่อมออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และส่งเสริมให้เป็นพืชสมุนไพรรักษาโรค เนื่องจาก พืชกระท่อมถือเป็นวิถีชาวบ้านของประชาชนในหลายพื้นที่ที่นิยมบริโภค เพื่อเป็นการกระตุ้นการทำงาน ไม่มีผลเป็นอันตราย รวมทั้งยังมีประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์หลายประการ

 
แต่ทางกระทรวงยุติธรรมยังเห็นว่า ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีที่นำพืชกระท่อมไปเป็นส่วนผสมกับยาเสพติดในรูปแบบต่างๆ โดยยังให้เป็นสารที่ถูกควบคุมในฐานะวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอยู่ ขณะที่จะรวบรวมผลประชุมของคณะทำงานเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาภายในสัปดาห์หน้าอีกครั้ง


กลับขึ้นด้านบน