"วังจิกโมเดล" ความร่วมมือชาวบ้านแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก

"วังจิกโมเดล" ความร่วมมือชาวบ้านแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก

"วังจิกโมเดล" ความร่วมมือชาวบ้านแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก

รูปข่าว : "วังจิกโมเดล" ความร่วมมือชาวบ้านแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก

น้ำที่ท่วมขยายวงกว้างในจังหวัดพิจิตร ทำให้ขณะนี้ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมแล้วทั้ง 12 อำเภอ ส่วนชาวบ้าน 2 หมู่บ้านใน ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง ต้องช่วยกันป้องกันน้ำไม่ให้กัดเซาะถนน เพราะจะกระทบเรื่องการเข้าออกหมู่บ้าน

                 
น้ำจากแม่น้ำยมที่ไหลข้ามและกำลังกัดเซาะ ถนนเข้าออกระหว่างหมู่บ้านหนองไม้ซุง และบ้านห้วยสะพาน ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ส่งผลทำให้ชาวบ้านกว่า 200 ครอบครัวกำลังได้รับความเดือดร้อน เพราะเป็นเส้นทางสำคัญชาวบ้านจึงร่วมกันทำแนวป้องกันเพื่อชะลอการไหลของน้ำ
 
แม้สถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้ (56) จะยังไม่รุนแรงเหมือนปีที่ผ่านมา (55) แต่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมวังจิกโมเดล ซึ่งตั้งโดยคนในชุมชน ก็เตรียมป้องกันโดยประสานงาน แบ่งหน้าที่ในการทำงาน โดยใช้บุคลากรในท้องถิ่น รวมถึงอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน เพื่อเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่

 
พื้นที่ ต.วังจิก ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร เป็นพื้นที่ต่ำจึงถูกน้ำท่วมทุกปี และท่วมยาวนานหลายเดือน ล่าสุด จ.พิจิตร ได้ประกาศให้พื้นที่ทั้ง 12 อำเภอเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมแล้ว โดยมีประชาชนเดือดร้อนกว่า 12,000 ครอบครัว ส่วนพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายแล้วกว่า 45,000 ไร่ ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังเนื่องจากยังมีฝนตกและน้ำจากทางเหนือไหลมาสมทบต่อเนื่อง

 


กลับขึ้นด้านบน