ปชช.ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระสังฆราช ทรงเจริญพระชันษา 100 ปี

ปชช.ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระสังฆราช ทรงเจริญพระชันษา 100 ปี

ปชช.ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระสังฆราช ทรงเจริญพระชันษา 100 ปี

รูปข่าว : ปชช.ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระสังฆราช ทรงเจริญพระชันษา 100 ปี

 ปชช.ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระสังฆราช ทรงเจริญพระชันษา 100 ปี ประชาชน ข้าราชการ นักธุรกิจ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา 100 ปี

ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร มีประชาชน ข้าราชการ นักธุรกิจ ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา 100 ปี วันที่ 3 ตุลาคม 2556 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจัดงานฉลองพระชันษา 100 ปี ระหว่างวันที่ 1-7 ตุลาคมนี้ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักราชเลขาธิการจัดพิมพ์หนังสือพระราชทานในโอกาสดังกล่าว จำนวน 4 เล่ม

และที่วัดบวรนิเวศวิหาร ได้มีพิธีบำเพ็ญกุศลถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และสามเณร 1,119 รูป รวมทั้งจัดนิทรรศการ 100 ปี สดุดีสังฆบิดร


กลับขึ้นด้านบน