กรมชลฯเตือนท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์รับมือน้ำท่วมสูง

กรมชลฯเตือนท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์รับมือน้ำท่วมสูง

กรมชลฯเตือนท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์รับมือน้ำท่วมสูง

รูปข่าว : กรมชลฯเตือนท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์รับมือน้ำท่วมสูง

กรมชลฯเตือนท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์รับมือน้ำท่วมสูง กรมชลประทานออกประกาศเตือนประชาชนท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์รับมือระดับน้ำท่วมสูง หลังปริมาณน้ำใกล้ล้นความจุอ่าง

อิทธิพลจากร่องความกดอากาศต่ำ ทำให้ฝนตกหนักทางตอนบน โดยเฉพาะเขต ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพุบรี วัดปริมาณฝนสูงสุดได้ 130 มิลลิเมตร มีน้ำไหลลงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างรวดเร็ว กรมชลประทานจำเป็นต้องพร่องน้ำออกเป็นระยะๆ ในเกณฑ์ 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อลดผลกระทบต่อตัวเขื่อน จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณริม 2 ฝั่งแม่น้ำป่าสัก โดยเฉพาะในเขต จ.สระบุรี และ จ.พระนครศรีอยุธยา เตรียมพร้อมรับมือกับระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักที่จะเพิ่มสูงขึ้นในระยะต่อจากนี้
 
ทั้งนี้ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำ 932 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 96 ของความจุเก็บกักสูงสุดที่ระดับ 960 ล้านลูกบาศก์เมตร


กลับขึ้นด้านบน