"ผบ.ตร."ย้ำตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความ"ซื่อสัตย์"

"ผบ.ตร."ย้ำตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความ"ซื่อสัตย์"

"ผบ.ตร."ย้ำตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความ"ซื่อสัตย์"

รูปข่าว : "ผบ.ตร."ย้ำตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความ"ซื่อสัตย์"

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบนโยบายตำรวจใหม่ โดยเน้นให้ปราบปรามอบายมุข ส่วย และอาชญากรรม และหากได้รับการร้องเรียน โดยเฉพาะการเรียกรับส่วยจากประชาชน จะให้สำรองราชการทันที

ภายในงานสัมมนามอบนโยบายการบริหารราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2557 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มอบนโยบายให้กับตำรวจระดับผู้บังคับการ ถึงผู้บัญชาการทั่วประเทศ 250 นาย พร้อมกับมอบเครื่องหมายยศให้กับตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายพลอีก 78 นาย

พล.ต.อ.อดุลย์ได้มอบนโยบายให้ตำรวจทุกนาย เน้นการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งควบคุมความรุนแรงและลดปัญหาอาชญากรรม ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวต่างประเทศและเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังเน้นให้ทุกพื้นที่เร่งปราบปรามปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นรายวัน พร้อมคาดโทษหากท้องที่ใดปล่อยปะละเลยให้มีปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การพนัน หรือปัญหาตำรวจเรียกรับส่วยจากประชาชน โดยไม่มีการแก้ไข จะมีการพิจารณาย้ายสำรองราชการทันที พร้อมทั้งระบุว่าตัวเองเหลือเวลาราชการอีก 1 ปี จะจัดการปัญหานี้อย่างจริงจัง โดยไม่เกรงกลัวอำนาจใคร

ขณะที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ก็ได้มอบนโยบายให้กับข้าราชการตำรวจเช่นกัน โดยย้ำให้บังคับใช้กฎหมายตามหลักนิติธรรม เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคม พร้อมทั้งให้ปรับวิธีการสืบสวนสอบสวนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การลดปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน และให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติทำงานควบคู่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสนับสนุนบุคลากรและอาวุธ เพื่อดูแลเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และปัญหายาเสพติดที่เป็นปัญหาสำคัญ ที่ต้องอาศัยความร่วมมือในประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน


กลับขึ้นด้านบน