กกต.เชียงใหม่ เชิญผู้สมัครนายกเทศมนตรี แจงระเบียบขั้นตอนการเลือกตั้ง

กกต.เชียงใหม่ เชิญผู้สมัครนายกเทศมนตรี แจงระเบียบขั้นตอนการเลือกตั้ง

กกต.เชียงใหม่ เชิญผู้สมัครนายกเทศมนตรี แจงระเบียบขั้นตอนการเลือกตั้ง

รูปข่าว : กกต.เชียงใหม่ เชิญผู้สมัครนายกเทศมนตรี แจงระเบียบขั้นตอนการเลือกตั้ง

กกต.เชียงใหม่ เชิญผู้สมัครนายกเทศมนตรี แจงระเบียบขั้นตอนการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เชิญ 6 ผู้สมัครนายก เทศมนตรีนครเชียงใหม่ รับฟังคำชี้แจงถึงระเบียบขั้นตอน รวมไปถึงกฏกติกามารยาท ของการเลือกตั้ง

ผู้สมัครเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เข้ารับฟังคำชี้แจงจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการเลือกตั้งสมานฉันท์ เพื่อรับทราบถึงระเบียบขั้นตอน ของการเลือกตั้ง

การเข้ารับฟังคำชี้แจงครั้งนี้ มีผู้สมัครเข้ารับฟังทั้งหมด 6 คน ประกอบด้วย น.ส.วธิดารัตน์ ศิริวิทยากร, นายสัมพันธ์ ฉัตรมงคลพันธ์, นายทัศนัย บูรณุปกรณ์, นายพรชัย จิตรนวเสถียร, นายนนท์ หิรัญเชรษฐ์ และ นางแก้วหอมภูแก้ว สวนแก้ว ส่วน นายวัลลภ แซ่เตี๋ยว ผู้สมัครอีกหนึ่งคนติดภารกิจแต่ส่งตัวแทนเข้ารับฟังแทน

นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ ประธาน กกต.เชียงใหม่ กล่าวว่า แม้การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ จะเป็นการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น แต่เนื่องจากเป็นจังหวัดใหญ่ ทำให้เป็นที่จับตาไปทั่วประเทศ

การเลือกตั้งครั้งนี้ กกต.ได้ย้ำให้ผู้สมัคร หาเสียงอย่างสร้างสรรค์ และ ไม่ทุจริตซื้อเสียง โดยตั้งเป้าจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60


กลับขึ้นด้านบน