"จีน-มาเลเซีย" ร่วมยกระดับการค้า

"จีน-มาเลเซีย" ร่วมยกระดับการค้า

"จีน-มาเลเซีย" ร่วมยกระดับการค้า

รูปข่าว : "จีน-มาเลเซีย" ร่วมยกระดับการค้า

จีนและมาเลเซียตั้งเป้าเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างกันให้ได้ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2563

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน เยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ และเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดี ก่อนหารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และร่วมประชุมสุดยอดยุทธศาตร์จีนและมาเลเซีย ซึ่งจีนและมาเลเซียตั้งเป้าเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างกันให้ได้ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2563

โดยจีนเป็นประเทศคู่ค้าที่ใหญ่ทีสุดของมาเลเซียในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา ขณะที่มาเลเซียเป็นประเทศคู่ค้ากับจีนที่มีปริมาณการค้ามากที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน


กลับขึ้นด้านบน