พณ.เตรียมตรวจสอบสถานพยาบาลเอกชน หลังถูกร้องค่ารักษาแพงเกินจริง

พณ.เตรียมตรวจสอบสถานพยาบาลเอกชน หลังถูกร้องค่ารักษาแพงเกินจริง

พณ.เตรียมตรวจสอบสถานพยาบาลเอกชน หลังถูกร้องค่ารักษาแพงเกินจริง

รูปข่าว : พณ.เตรียมตรวจสอบสถานพยาบาลเอกชน หลังถูกร้องค่ารักษาแพงเกินจริง

พณ.เตรียมตรวจสอบสถานพยาบาลเอกชน หลังถูกร้องค่ารักษาแพงเกินจริง กระทรวงพาณิชย์เตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบสถานพยาบาลเอกชน หลังมีผู้ร้องเรียนค่ายาและค่ารักษาพยาบาลสูงเกินจริง พร้อมขอให้สถานพยาบาลเอกชนติดป้ายแสดงราคายาและค่าบริการให้ผู้รับบริการทราบ

จากกรณีที่มีการร้องเรียนค่ารักษาพยาบาล ทั้งค่ายาและค่าบริการในสถานพยาบาลเอกชนสูงเกินจริงนั้น นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ยืนยันว่า กระทรวงพาณิชย์จะบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ว่าด้วยสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 อย่างเข้มงวด เนื่องจากยารักษาโรคเป็นสินค้าควบคุม

พร้อมขอให้สถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งติดป้ายหรือแสดงบัญชีราคายา รวมทั้งค่าบริการให้ผู้รับบริการทราบ หากไม่ปฎิบัติตามจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ฐานไม่ติดป้ายแสดงราคาซึ่งมีความผิดตามกฎหมาย โดยในสัปดาห์นี้กรมการค้าภายในจะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานพยาบาลเอกชนเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมาย

สำหรับค่ารักษาพยาบาลจะเสนอให้คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) พิจารณา หาก กกร.เห็นชอบจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ส่วนการปรับโครงสร้างราคายาให้เกิดความเป็นธรรม กระทรวงสาธารณสุขจะตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสมราคายาแต่ละชนิด หลังจากนั้นจะส่งมาให้ กกร.บังคับใช้ต่อไป ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมามีการร้องเรียนเกี่ยวกับยาและค่าบริการในสถานพยาบาลเอกชน ผ่านสายด่วน 1569 จำนวน 14 คน


กลับขึ้นด้านบน