กลุ่มผู้เลี้ยงช้างหลายจังหวัดค้านร่าง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

กลุ่มผู้เลี้ยงช้างหลายจังหวัดค้านร่าง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

กลุ่มผู้เลี้ยงช้างหลายจังหวัดค้านร่าง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

รูปข่าว : กลุ่มผู้เลี้ยงช้างหลายจังหวัดค้านร่าง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

กลุ่มผู้เลี้ยงช้างหลายจังหวัดค้านร่าง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กลุ่มผู้เลี้ยงช้างหลายจังหวัดเคลื่อนไหวคัดค้านร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า โดยเฉพาะประเด็นการโยกการกำกับดูแลช้างจากกรมการปกครอง เป็นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งไม่เปิดโอกาสให้ผู้เลี้ยงช้างเข้าไปมีส่วนร่วม

 
ช้างจำนวน 30 เชือกที่เข้าร่วมประกอบพิธีเซ่นผีประกำ ซึ่งเป็นประเพณีของชาวกุย หรือคนเลี้ยงช้างใน จ.สุรินทร์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงวันสาร์ทใหญ่ หรือแซนโฎนตา เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนเลี้ยงช้าง 
 
การจัดประเพณีเซ่นผีปะคำในปีนี้ นอกจากจะเป็นการสืบทอดประเพณีของคนเลี้ยงช้างแล้ว ยังถือเป็นการประกาศเจตนารมณ์ของคนเลี้ยงช้างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตส์ป่า โดยจะให้การกำกับดูแลช้างจากกรมการปกครองไปอยู่กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
 
ข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ เช่น การแจ้งครอบครองช้างต้องภายใน 90 วัน รวมถึงการออกตั๋วรูปพรรณ ซึ่งหากไม่ชัดเจนจะยึดช้างทันที แกนนำกลุ่มคนเลี้ยงช้าง จ.บุรีรัมย์ มองว่าไม่เป็นธรรม และเห็นว่ากฎหมายฉบับใหม่เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของคนเลี้ยงช้าง อีกทั้งเป็นการดูหมิ่นอาชีพคนเลี้ยงช้าง ซึ่งการออกกฎหมายควรเปิดโอกาสให้คนเลี้ยงช้างมีส่วนร่วม
   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีช้างอยู่ประมาณกว่า 1,000 เชือก อยู่ใน จ.สุรินทร์ บุรีรัมย์ และจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งกลุ่มคนเลี้ยงช้างมองว่าการแก้ปัญหาช้างด้วยการแก้ไขพระราชบัญญัติและคุ้มครองสัตว์ป่าเป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด ซึ่งการแก้ปัญหาช้าง รัฐควรจัดตั้งศูนย์ดูแลช้างพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้คนเลี้ยงช้าง และช้างสามารถอยู่ได้ ซึ่งหากยังมีการผลักดันพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ก็จะรวมตัวกับคนเลี้ยงช้างทั้งประเทศ เพื่อคัดค้านให้ถึงที่สุด


กลับขึ้นด้านบน