นายกฯจีน เตรืยมเยือนไทย 11-13 ต.ค.

นายกฯจีน เตรืยมเยือนไทย 11-13 ต.ค.

นายกฯจีน เตรืยมเยือนไทย 11-13 ต.ค.

รูปข่าว : นายกฯจีน เตรืยมเยือนไทย 11-13 ต.ค.

นายกฯจีน เตรืยมเยือนไทย 11-13 ต.ค. นายกรัฐมนตรีจีน มีกำหนดการเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 11 ถึง 13 ตุลาคมนี้ ซึ่งเป็นการเดินทางเยือนไทยครั้งแรกหลังรับตำแหน่งเมื่อเดือนมีนาคม 2556

นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน มีกำหนดการเข้าพบหารือกับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่รอบด้านไทย-จีน ผ่านการกระชับความร่วมมือที่ใกล้ชิดในทุกสาขาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และเนื่องจากไทยเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-จีน

ทั้ง 2 ฝ่ายจึงมีกำหนดการหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน-จีนที่จะครบรอบ 10 ปี ในปีนี้ อันสืบเนื่องมาจากการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ที่ประเทศบรูไน ทั้งสองฝ่ายจะลงนามความตกลง และบันทึกความเข้าใจทวิภาคีหลายฉบับ ซึ่งครอบคลุมสาขาความร่วมมือต่างๆ ทั้งการลงทุนความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความร่วมมือด้านพลังงาน ความร่วมมือทางทะเล ความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรม

นอกเหนือจากกำหนดการที่กรุงเทพมหานครแล้ว นายกรัฐมนตรีสาธารณะรัฐประชาชนจีน จะเดินทางเยือน จ.เชียงใหม่และเข้าเยี่ยมชมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอท็อป) ที่ จ.เชียงใหม่ด้วย


กลับขึ้นด้านบน