ปัญหาโรงสีไม่สามารถออกใบประทวนให้ชาวนาได้

ปัญหาโรงสีไม่สามารถออกใบประทวนให้ชาวนาได้

ปัญหาโรงสีไม่สามารถออกใบประทวนให้ชาวนาได้

รูปข่าว : ปัญหาโรงสีไม่สามารถออกใบประทวนให้ชาวนาได้

ปัญหาโรงสีไม่สามารถออกใบประทวนให้ชาวนาได้ สมาคมโรงสีข้าวไทยเตรียมเสนอกระทรวงพาณิชย์ทบทวนเงื่อนไขการทำประกันภัยกับบริษัท ที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การคลังสินค้า เนื่องจากเบี้ยประกันสูงกว่าเดิมเกือบเท่าตัว โรงสีหลายแห่งจึงยังไม่ทำประกันภัย ทำให้ไม่สามารถออกใบประทวนให้กับเกษตรกรได้

แหล่งข่าวจากสมาคมโรงสีข้าวไทย ระบุว่าแม้โรงสีจะเปิดจุดรับจำนำข้าวได้แล้ว แต่หลายแห่งยังไม่สามารถออกใบประทวนให้กับเกษตรกรได้ เนื่องจากไม่ทำประกันภัยกับบริษัทประกันที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การคลังสินค้า หรือ อคส. กำหนด 8 ราย เพราะเบี้ยประกันสูงกว่าเดิมเกือบเท่าตัว ทั้งที่เงื่อนไขความคุ้มครองไม่ต่างกัน โดยสมาคมโรงสีข้าวไทยเตรียมเสนอกระทรวงพาณิชย์ทบทวนเงื่อนไขนี้

นายกฤษณ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ เจ้าของโรงสี ศรีพัฒนาพาณิชย์ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เปิดเผยกับไทยพีบีเอสว่า ตัดสินใจทำประกันภัยกับบริษัทที่ขึ้นทะเบียนกับ อคส. เพื่อให้ออกใบประทวนได้ แต่เบี้ยประกันสูงมาก จากเดิมที่ทำประกันภัยผ่านบริษัทจ่ายเบี้ยร้อยละ 0.28 แต่จ่ายกับบริษัทที่ขึ้นทะเบียนกับ อคส. ต้องจ่ายเพิ่มเป็นร้อยละ 0.4 หรือจากเดิมข้าว 1,000 ตัน ต้องจ่ายค่าประกันประมาณ 17,000 บาท แต่การทำประกันภัยกับบริษัทที่ อคส.กำหนด ต้องจ่ายเบี้ยประกันเกือบ 30,000 บาท

เจ้าของโรงสีบางแห่งตั้งข้อสังเกตว่า การตั้งเงื่อนไขนี้ เป็นการล็อกบริษัทประกันบางบริษัท โดยเชื่อว่าจะมีผู้ได้ประโยชน์ เนื่องจากหากนับวงเงินในการประกันกับปริมาณข้าว และจำนวนโรงสีที่เข้าร่วมกว่า 800 แห่ง เป็นเงินจำนวนมาก

นายชนุตร์ปกรณ์ วงศ์สีนิล ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า ระบุว่า หากให้โรงสีเป็นผู้เลือกบริษัทประกันเอง ทำให้มีปัญหาเรื่องระยะเวลา ปริมาณ และเงื่อนไขความคุ้มครองไม่ครอบคลุมความเสี่ยงจึงต้องทำประกันกับบริษัทที่กำหนดเท่านั้นและจะต้องส่งข้อมูลให้ อคส.แบบเรียลไทม์ ถ้าโรงสีใดไม่ทำประกันกับบริษัทที่ระบุ จะไม่สามารถออกใบประทวนให้เกษตรกรได้


กลับขึ้นด้านบน