เกษตรกรเตรียมแผนขนย้ายสัตว์หนีน้ำท่วม

เกษตรกรเตรียมแผนขนย้ายสัตว์หนีน้ำท่วม

เกษตรกรเตรียมแผนขนย้ายสัตว์หนีน้ำท่วม

รูปข่าว : เกษตรกรเตรียมแผนขนย้ายสัตว์หนีน้ำท่วม

เกษตรกรเตรียมแผนขนย้ายสัตว์หนีน้ำท่วม เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อหารายได้ในหลายพื้นที่ตอนนี้กำลังเดือดร้อนจากน้ำท่วม ต้องเตรียมความพร้อมขนย้ายสัตว์ไปไว้ในที่สูง พร้อมกับเฝ้าระวังสถานการณ์วันต่อวันเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายจากน้ำท่วม และขอให้หน่วยงานเตรียมสะเบียงแห้งให้เพียงพอต่อสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิด ขึ้นในอีกหลายจังหวัด

เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ ใน อ.เมือง จ.ลพบุรี ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม จากข่าวสารที่ได้รับวันต่อวัน เพราะเมื่อน้ำท่วมครั้งใหญ่ปี 2554 เกษตรกรรายนี้ตัดสินใจพักเล้าทำให้ฟาร์มเธอจึงได้รับผลกระทบไม่มากนัก แต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาซ่อมแซมโรงเรือนที่ที่ท่วมสูง เกือบ 2 ม.ส่งผลให้ระบบควบคุมอากาศภายในโรงเรือนได้รับความเสียหายทั้งหมด

ปีนี้ (56) เกษตรกรใน จ.ลพบุรี ได้เตรียมขนย้ายวัว และไก่ไปไว้ในที่สูงแล้ว เพราะหากรอให้นานกว่านี้อาจเสี่ยงและขนย้ายสัตว์ไม่ทัน รวมไปถึงขาดแคลนเสบียงแห้งเพราะเกษตรกรบางรายมีพื้นที่กักเก็บอาหารสำหรับ สัตว์ไม่เพียงพอ จึงอยากให้ทางหน่วยงานรัฐได้เตรียมสำรองอาหารสัตว์ไว้เพื่อให้เกิดความเพียงพอ

ด้านสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีได้แจ้งให้แต่ละอำเภอเฝ้าระวังและเตรียมเวชภัณฑ์เพื่อป้องกันและกำจัดโรค รวมไปถึงเสบี่ยงแห้งให้กับเกษตรกร และแจ้งเตือนเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมตัวตั้งรับเตรียมขนย้าย สัตว์ไปไว้ในที่สูง

ซึ่งทางกรมปศุสัตว์ได้ทยอยลงพื้นที่ทุกจังหวัดให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าไปก่อนด้วยการอพยพสัตว์ สนับสนุนอาหารสัตว์ และอาหารเสริมสุขภาพสัตว์ หากเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายใดได้รับผลกระทบ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ อุทกภัยด้านปศุสัตว์ โทรศัพท์ 02-653-4444 ต่อ 2273 และ 3315 ตลอด 24 ชั่วโมง


กลับขึ้นด้านบน