ยุติเวทีระดมความเห็นร่างผังเมืองใหม่ จ.นครศรีธรรมราช

ยุติเวทีระดมความเห็นร่างผังเมืองใหม่ จ.นครศรีธรรมราช

ยุติเวทีระดมความเห็นร่างผังเมืองใหม่ จ.นครศรีธรรมราช

รูปข่าว : ยุติเวทีระดมความเห็นร่างผังเมืองใหม่ จ.นครศรีธรรมราช

ยุติเวทีระดมความเห็นร่างผังเมืองใหม่ จ.นครศรีธรรมราช เวทีระดมความคิดเห็นการจัดวางผังเมือง จ.นครศรีธรรมราช ต้องยกเลิกกลางคัน หลังผู้เกี่ยวข้องการจัดวางผังเมืองไม่สามารถตอบคำถามบางข้อได้ โดยประเด็นที่ภาคประชาชนตั้งข้อสังเกตคือ ผังเมืองที่ทำขึ้นใหม่เอื้อประโยชน์ให้มีพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯและจัดเก็บเคมีภัณฑ์อันตรายขึ้นในพื้นที่

เวทีแสดงความคิดเห็นร่างผังเมือง จ.นครศรีธรรมราช ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนแสดงความเห็นถึงร่างผังเมืองใหม่ของ จ.นครศรีธรรมราช ต้องยกเลิกกลางคัน หลังจัดขึ้นได้ไม่ถึง 2 ชั่วโมง

โดยประชาชนซักถามข้อสงสัย เนื่องจากสังเกตว่าร่างผังเมืองที่จัดทำขึ้นใหม่ มีพื้นที่เอื้อประโยชน์ให้มีที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ อ.หัวไทร และพื้นที่จัดเก็บเคมีภัณฑ์อันตรายในพื้นที่ อ.ท่าศาลา

ขณะที่ตัวแทนกรมโยธาธิการและพังเมือง รวมถึงนักวิชาการไม่สามารถตอบข้อสงสัยได้ ทำให้นายโอฬาร ศักยโรจน์กุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและพังเมือง สั่งยุติเวทีเพราะไม่สามารถเดินหน้ารับฟังความคิดเห็นต่อได้


กลับขึ้นด้านบน