สหรัฐฯเริ่มใช้ธนบัตร 100 ดอลลาร์แบบใหม่

สหรัฐฯเริ่มใช้ธนบัตร 100 ดอลลาร์แบบใหม่

สหรัฐฯเริ่มใช้ธนบัตร 100 ดอลลาร์แบบใหม่

รูปข่าว : สหรัฐฯเริ่มใช้ธนบัตร 100 ดอลลาร์แบบใหม่

สหรัฐฯเริ่มใช้ธนบัตร 100 ดอลลาร์แบบใหม่ ธนาคารกลางสหรัฐฯ ออกธนบัตร 100 ดอลลาร์รูปแบบใหม่ ซึ่งใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ เพื่อป้องกันการปลอมแปลงธนบัตร

ธนบัตรรูปแบบใหม่เริ่มปล่อยเข้าสู่ท้องตลาดวันนี้เป็นวันแรก โดยธนบัตรฉบับละ 100 ดอลลาร์ยังคงมีรูปของเบนจามิน แฟรงคลิน เหมือนเดิม แต่ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ ตรงแถบเส้นกลาง เมื่อขยับไปมาจะเห็นภาพระฆัง และแถบเส้นกลางที่เลื่อนได้ ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้เพื่อป้องกันการปลอมแปลงธนบัตร ต้นทุนในการผลิตจะแพงกว่าธนบัตรแบบเดิมเล็กน้อย แต่เดิมธนาคารกลางสหรัฐฯ มีแผนจะนำธนบัตรรูปแบบใหม่เข้าสู่ท้องตลาดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี 2554 แต่เกิดปัญหาด้านการผลิตจึงต้องเลื่อนมาเรื่อยๆ 
 
ทั้งนี้ ธนบัตร 100 ดอลล่าร์สหรัฐฯ เป็นธนบัตรที่มีการปลอมแปลงมากที่สุดนอกประเทศสหรัฐฯ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพบว่าการปลอมแปลงธนบัตร 100 ดอลลาร์แบบเดิม สามารถทำได้ใกล้เคียงของจริงมากโดยรู้จักกันในชื่อว่า "ซูเปอร์โน้ท" โดยแหล่งปลอมธนบัตรอยู่ในประเทศเกาหลีเหนือ


กลับขึ้นด้านบน