2 นักวิทย์ผู้ค้นพบ "อนุภาคฮิกส์" ได้รับรางวัลโนเบล สาขาฟิสิกซ์

2 นักวิทย์ผู้ค้นพบ "อนุภาคฮิกส์" ได้รับรางวัลโนเบล สาขาฟิสิกซ์

2 นักวิทย์ผู้ค้นพบ "อนุภาคฮิกส์" ได้รับรางวัลโนเบล สาขาฟิสิกซ์

รูปข่าว : 2 นักวิทย์ผู้ค้นพบ "อนุภาคฮิกส์" ได้รับรางวัลโนเบล สาขาฟิสิกซ์

2 นักวิทย์ผู้ค้นพบ คณะกรรมการรางวัลโนเบล ประกาศผลรางวัลโนเบล สาขาฟิสิกซ์แล้ว ปรากฏว่านักวิทยาศาสตร์อังกฤษและเบลเยี่ยมผู้ค้นพบทฤษฎีการรวมตัวของอนุภาคย่อยเป็นมวลสาร หรือ อนุภาคฮิกส์ ซึ่งเป็นคำอธิบายต้นกำเนิดจักรวาล เป็นผู้ได้รับรางวัล

ฟรองซัวร์ อองเกลอร์ นักวิทยาศาสตร์เบลเยี่ยม และปีเตอร์ ฮิกส์ นักวิทยาศาสตร์อังกฤษ ได้รับการประกาศชื่อจากคณะกรรมการรางวัลโนเบล สำนักราชบัณฑิตสวีเดน ให้เป็นผู้ชนะรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกซ์ประจำปี 2013 จากผลงานการค้นพบทางทฤษฎีการรวมตัวของอนุภาคย่อยเป็นมวลสาร หรือ อนุภาคฮิกส์ ซึ่งถือทฤษฎีสำคัญในการอธิบายการจุดตั้งต้นของการกำเนิดจักรวาล

การประกาศรางวัลโนเบล สาขาฟิสิกซ์ในปีนี้ ล่าช้ากว่ากำหนดถึง 1 ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นเรื่องผิดปกติ แต่ไม่มีการอธิบายเหตุผลจากคณะกรรมการโนเบลแต่อย่างใด โดยเมื่อปีที่แล้ว (55) นักวิจัยสถาบันเซิร์น ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยนิวเคลียร์ของยุโรป สามารถพิสูจน์ทฤษฎีดังกล่าวและพบว่าอนุภาคฮิกส์นั้นมีอยู่จริง


กลับขึ้นด้านบน