ศาลรธน.ถกคำร้อง "แก้รธน." ที่มาส.ว.-มาตรา 68 วันนี้

ศาลรธน.ถกคำร้อง "แก้รธน." ที่มาส.ว.-มาตรา 68 วันนี้

ศาลรธน.ถกคำร้อง "แก้รธน." ที่มาส.ว.-มาตรา 68 วันนี้

รูปข่าว : ศาลรธน.ถกคำร้อง "แก้รธน." ที่มาส.ว.-มาตรา 68 วันนี้

ศาลรธน.ถกคำร้อง กลุ่ม 40 ส.ว. เตรียมยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างกฎหมาย พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ หลังที่ประชุมวุฒิสภาลงมติรับหลักการวาระ 1 แล้ว ขณะที่วันนี้ (9 ต.ค.) ศาลรัฐธรรมนูญนัดถกคำร้องแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในประเด็นที่มา ส.ว. และ มาตรา 68

การประชุมของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีวาระการพิจารณาคำร้องที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ประธานวิปฝ่ายค้าน กับคณะฯ และนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ว.สรรหา กับคณะ ยื่นคำร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา 154 วรรคหนึ่ง ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ว่า ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับที่มา ส.ว. มีความขัดแย้งต่อหลักการ และเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญหรือไม่

 
รวมทั้ง ยังมีวาระการพิจารณาคำร้องร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับที่มาของ ส.ว. ทั้ง 4 คำร้องรวมเป็น 1 สำนวน และคำร้องเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา 68 และมาตรา 237 ว่าอาจเป็นการล้มล้างการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ทั้ง 6 คำร้องรวมเป็น 1 สำนวน ที่ศาลรัฐธรรมนูญรับไว้พิจารณาก่อนหน้านี้ ซึ่งการประชุมในวันนี้ (9 ต.ค.) นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ว่าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ยังไม่สามารถเข้าประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ เนื่องจากยังอยู่ในกระบวนการการนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม
 
ขณะที่การประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้ ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เลือกนายจรูญ อินทจาร ขึ้นเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ แทนนายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ทั้งนี้ที่ประชุมไม่ได้มีการเสนอชื่อบุคคลใดเข้าแข่งขัน สำหรับขั้นตอนต่อจากนี้จะทำหนังสือแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภารับทราบและให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ต่อไป
 
ขณะที่การประชุมวุฒิสภาเมื่อวานนี้มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ วงเงิน 2 ล้านล้านบาทในวาระแรกแล้ว ด้วยคะแนน 86 ต่อ 41 งดออกเสียง 8 โดยให้ตั้งคณะกรรมาธิการ 25 คนขึ้นมาศึกษาเนื้อหาและแปรญัตติภายใน 7 วัน ขณะที่กลุ่ม 40 ส.ว.เตรียมยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างกฎหมายนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่


กลับขึ้นด้านบน