ตุลาการศาลรธน.เลือก"จรูญ อินทจาร" นั่งประธานศาลรธน.

ตุลาการศาลรธน.เลือก"จรูญ อินทจาร" นั่งประธานศาลรธน.

ตุลาการศาลรธน.เลือก"จรูญ อินทจาร" นั่งประธานศาลรธน.

รูปข่าว : ตุลาการศาลรธน.เลือก"จรูญ อินทจาร" นั่งประธานศาลรธน.

ตุลาการศาลรธน.เลือก ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเลือกนายจรูญ อินทจาร เป็นประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ พร้อมเตรียมทำหนังสือแจ้งวุฒิสภารับทราบ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ผลการประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อเลือกประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 204 ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายจรูญ อินทจาร เป็นประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ มีการเปิดเผยด้วยว่า นายจรูญ ได้กล่าวต่อที่ประชุม โดยให้คำมั่นใจในการทำหน้าที่ประธาน ว่าจะนำประสบการณ์และความรู้ที่มี มาปฎิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายที่กำหนด เพื่อส่วนรวมและผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ

หลังจากนี้ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเตรียมทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานวุฒิสภา เพื่อแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ และให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ต่อไป

สำหรับ นายจรูญ อินทจาร ปัจจุบัน อายุ 69 ปี เคยรับราชการในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา ผู้พิพากษาอาวุโส ศาลจังหวัดสมุทรปาการ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ก่อนได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 และจะเป็นประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นคนที่ 3 ตามรัฐธรรมนูญ 2550 ต่อจากนายชัช ชลวร และนายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์


กลับขึ้นด้านบน