ศธ. "ไม่เลื่อน" เปิด-ปิดเทอม โรงเรียนตามอาเซียน

ศธ. "ไม่เลื่อน" เปิด-ปิดเทอม โรงเรียนตามอาเซียน

ศธ. "ไม่เลื่อน" เปิด-ปิดเทอม โรงเรียนตามอาเซียน

รูปข่าว : ศธ. "ไม่เลื่อน" เปิด-ปิดเทอม โรงเรียนตามอาเซียน

ศธ. กระทรวงศึกษาธิการ ได้ข้อสรุปให้โรงเรียน และวิทยาลัยอาชีวศึกษา ไม่ต้องเลื่อน เปิด-ปิดภาคเรียน ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยที่ปรับการเปิด-ปิดภาคเรียนให้ตรงกับประเทศในอาเซียน

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ที่ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ มีมติให้ให้โรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ใช้กำหนดเปิด-ปิดภาคเรียนตามเดิม โดยเปิดภาคเรียนที่ 1 วันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 11 ตุลาคม และเปิดภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 1 เมษายน ของทุกปี

 
ก่อนหน้านี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เสนอให้เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 เป็นวันที่ 10 มิถุนายน ถึง 4 พฤศจิกายน และภาคเรียนที่ 2 เปิดวันที่ 26 พฤศจิกายน ถึง 26 เมษายน แต่เมื่อพิจารณาดูแล้วเห็นว่า กำหนดเปิด-ปิดภาคเรียนเดิม สอดคล้องกับสภาพสังคม ประเพณี ฤดูกาลของไทยมากกว่า เช่น นักเรียนไม่ต้องประสบปัญหาน้ำท่วมในเดือนตุลาคม ส่วนนักเรียนชั้น ม.6 แม้จะสำเร็จการศึกษาตั้งแต่เดือนเมษายน แต่จะมีเวลาเตรียมตัวร่วม 4 เดือนครึ่ง เพื่อรอเปิดภาคเรียนระดับอุดมศึกษาในเดือนสิงหาคม
 
ขณะที่ตลาดแรงงานในประเทศที่มีความต้องการมากในช่วงเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม ของทุกปี ดังนั้นหากนักเรียนอาชีวศึกษา สำเร็จการศึกษาในช่วงเดือนเมษายน ทำให้จะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน


กลับขึ้นด้านบน