ร.ร.ในชุมชนอะบอริจินสอนปลูกผัก ลดการขาดสารอาหาร

ร.ร.ในชุมชนอะบอริจินสอนปลูกผัก ลดการขาดสารอาหาร

ร.ร.ในชุมชนอะบอริจินสอนปลูกผัก ลดการขาดสารอาหาร

รูปข่าว : ร.ร.ในชุมชนอะบอริจินสอนปลูกผัก ลดการขาดสารอาหาร

ร.ร.ในชุมชนอะบอริจินสอนปลูกผัก ลดการขาดสารอาหาร โรงเรียนในชุมชนอะบอริจินของออสเตรเลีย สอนให้เด็กๆ ปลูกผักและผลไม้กินเอง เพื่อลดปัญหาขาดแคลนสารอาหารที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชน

เด็ก ๆ ในโรงเรียนมันยัลลาลัค ในรัฐนอร์ทเทิร์นเทอริทอรี่ ของออสเตรเลีย กำลังช่วยกันดูแลผักและผลไม้ซึ่งพวกเขาปลูกด้วยตัวเองภายในสวนของโรงเรียน โรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ในชุมชนชาวอะบอริจิน ซึ่งมักจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ เนื่องจากชาวอะบอริจินมักจะรับประทานอาหารที่ใส่สารกันบูดปริมาณมาก และไม่มีสารอาหารเพียงพอ ทางโรงเรียนจึงสร้างสวนผักและผลไม้เหล่านี้ เพื่อให้เด็ก ๆ ตระหนักถึงการกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

ภายในระยะเวลาเพียง 1 ปี โรงเรียนแห่งนี้ได้เปลี่ยนพื้นที่ว่างเปล่าให้กลายเป็นสวนผักและผลไม้ ส่งผลให้เด็ก ๆ กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผักผลไม้ และพืชผลบางส่วนยังถูกนำมาใช้ในห้องเรียนเพื่อให้เด็ก ๆ เรียนรู้วิธีประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ ทั้งยังมีการสอนเกี่ยวกับอนามัยขั้นพื้นฐาน

ซึ่งถือเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่พบมากในชุมชนอะบอริจิน นอกจากนั้น เด็ก ๆ ยังสามารถนำผักเหล่านี้ไปให้ครอบครัวได้ด้วย โดยทางโรงเรียนหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายในชุมชนต่อไป


กลับขึ้นด้านบน