เวทีปฏิรูปฯกำหนด 7 ประเด็นปฏิรูปการเมือง

เวทีปฏิรูปฯกำหนด 7 ประเด็นปฏิรูปการเมือง

เวทีปฏิรูปฯกำหนด 7 ประเด็นปฏิรูปการเมือง

รูปข่าว : เวทีปฏิรูปฯกำหนด 7 ประเด็นปฏิรูปการเมือง

เวทีปฏิรูปฯกำหนด 7 ประเด็นปฏิรูปการเมือง หลังคณะทำงานเวทีเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยฯ หารือประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคมไปแล้ว ล่าสุดการหารือประเด็นทางการเมืองมีข้อสรุปในการปฏิรูปการเมืองใน 7 ประเด็น พร้อมสั่งตั้งกรรมการชุดเล็กในแต่ละประเด็น ก่อนกลับมาเสนออีกครั้งภายใน 2 เดือน

ภายหลังการประชุม "เดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย พัฒนาประชาธิปไตยและประเทศร่วมกัน" ในส่วนของคณะทำงานด้านการเมือง ที่ใช้เวลานานกว่า 4 ชั่วโมง นายบรรหาร ศิลปอาชา ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา เปิดเผยว่า คณะทำงานด้านการเมือง มีข้อสรุปในการปฏิรูป 7 ประเด็น คือ วิสัยทัศน์การเมืองและประชาธิปไตยไทย  การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ รวมทั้งโครงสร้างสถาบันทางการเมือง และระบบตรวจสอบและถ่วงดุล การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและการเมืองภาคประชาชน การพัฒนาพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม การสร้างความปรองดองที่ยั่งยืน และ ประเด็นเร่งด่วนเฉพาะ

นอกจากนี้ คณะทำงานได้มอบหมายให้ นายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รวบรวมประเด็นต่าง ๆ จากคณะทำงานทั้ง 3 ด้าน ทั้ง การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และจัดตั้งคณะทำงานชุดเล็กตามประเด็นย่อย เพื่อกำหนดเป้าหมาย แนวทางและกรอบเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจน แล้วนำกลับมาเสนอที่ประชุม เพื่อประมวลความเห็นเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ที่มี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ซึ่งคาดว่า จะเห็นเป็นรูปเป็นร่างภายใน 2 เดือนหลังจากนี้


กลับขึ้นด้านบน