ขนส่งทางบก สั่งเตรียมมาตรการช่วยผู้ประสบอุทกภัย-ห้ามฉวยโอกาสขึ้นค่ารถ

ขนส่งทางบก สั่งเตรียมมาตรการช่วยผู้ประสบอุทกภัย-ห้ามฉวยโอกาสขึ้นค่ารถ

ขนส่งทางบก สั่งเตรียมมาตรการช่วยผู้ประสบอุทกภัย-ห้ามฉวยโอกาสขึ้นค่ารถ

รูปข่าว : ขนส่งทางบก สั่งเตรียมมาตรการช่วยผู้ประสบอุทกภัย-ห้ามฉวยโอกาสขึ้นค่ารถ

ขนส่งทางบก สั่งเตรียมมาตรการช่วยผู้ประสบอุทกภัย-ห้ามฉวยโอกาสขึ้นค่ารถ กรมการขนส่งทางบก สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ รวมทั้งผู้ประกอบการขนส่ง เพื่อเตรียมมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมกำชับผู้ประกอบการขนส่งห้ามฉวยโอกาสเก็บค่าโดยสารเกิน พร้อมมีคำเตือน หากฝ่าฝืนปรับจะมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท

นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด เฝ้าระวังเหตุการณ์ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ด้วยการจัดเจ้าหน้าที่ดูแล และอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนในทุกเส้นทาง รวมทั้งให้ดำเนินการประสานขอความร่วมมือกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด และผู้ประกอบการขนส่ง ให้จัดเตรียมกำลังคนและยานพาหนะ เพื่อช่วยเหลือในการขนย้ายผู้ประสบภัยได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนให้ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ

    
 
นอกจากนี้ ยังสั่งการให้เข้มงวดตรวจสอบการเก็บค่าโดยสารของผู้ประกอบการขนส่งอย่างต่อเนื่อง หากพบผู้ประกอบการรายใด ฝ่าฝืนเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด จะถูกปรับ ไม่เกิน 50,000 บาท พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่ประสบอุทกภัย โดยให้เปลี่ยนเส้นทางตามที่เจ้าหน้าที่ให้ค้าแนะน้าเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง
 
หากประชาชนต้องการสอบถามเส้นทางการเดินรถหรือความต้องการช่วยเหลือสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ โทร. 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง


กลับขึ้นด้านบน